OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000
NYELVVIZSGÁRA KÉSZÜLŐKNEK
Vizsgaközpontok
Vizsgarendszerek
Nyelvek szerinti keresés
Hol tehetek nyelvvizsgát?
Nyelvvizsgák az EU-ban
HASZNOS INFORMÁCIÓK
Ügyfélfogadás
Jogszabályok
Hivatkozások
Hitelesítés intézmények részére
Elemzések, statisztikák
Kutatási beszámolók
  Gazdasági nyelvvizsgarendszerek összehasonlítása
  Kutatási beszámoló a fogyatékkal élő nyelvvizsgázók
helyzetéről
  Nyelvvizsgarendszerek összehasonlító elemzése
a vizsgázói teljesítmények alapján
  Beszámoló a magyarországi nyelvvizsgák
reprezentativitását előíró szabályozás
menetéről és eredményeiről
Szaknyelvi bizonyítványok általános nyelvvizsgaként történő elismertetése
Szakértőkről
On-line továbbképzés a Közös Európai Referenciakeret szintjeinek használatáról
VIZSGAKÖZPONTOKNAK
Akkreditációs Kézikönyv 2018.
Hatályos: 2018. január 1-től.
  PDF formátumban »
  Word formátumban »
Letölthető űrlapok, segédletek az akkreditációs beadványokhoz
Az ellenőrzés menete
Áttérés a Közös Európai Referenciakeret szintjeire
Közös Európai Referenciakeret - angol változat »
Közös Európai Referenciakeret 2002 - magyar változat
Nyelvvizsgák szintillesztése a Közös Európai Referenciakerethez - Manual (angol nyelven) »
Nyelvvizsgák szintillesztése a Közös Európai Referenciakerethez - Manual (magyar nyelven) »
Szintillesztési módszertani segédlet a Manualhoz (magyar nyelven) »
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalásai
A 40%-os teljesítési minimum meghatározásai
Beszédértés mérése
A vizsgázó és a vizsgáztató közötti összeférhetetlenség
A kettős értékelésről és a megtekintésről szóló testületi állásfoglalás
A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület ügyrendje »
Külföldi vizsgaszervezeteknek
To the attention of non-Hungarian language examination providers
  
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNNYAL MÁR RENDELKEZŐKNEK
Honosítás
Szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvány összevonása
Hibás adatok javítása a bizonyítványon
Elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány vagy honosítási határozat pótlása
Nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességi vizsgálata
Egyenértékűség
Tájékoztatás a 2000. előtt letett állami nyelvvizsga-bizonyítványok KER szerinti elismertetéséről
Az első sikeres nyelvvizsga díjához nyújtott támogatás 2018-tól