OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Osztály

(NYAK)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000

MUNKATERV

Az ellenőrzés általános célja annak megállapítása, hogy a vizsgaközpont az írásbeli, szóbeli és hallásértés vizsgákat különböző vizsgahelyein a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet és az Akkreditációs Kézikönyv (továbbiakban: AK) előírásainak, valamint belső szabályzatainak megfelelően bonyolítja-e le.

Ellenőrzési időszak: folyamatos

Az ellenőrzések ütemezése: vizsgaközpontonként / vizsgarendszerenként változó; alapvetően az akkreditációs/akkreditáció-megújítási eljárásokhoz igazodik (az akkreditáció megadását követő 2 éven belül, ill. az akkreditáció-megújítási eljárásokhoz kapcsolódóan)

Az ellenőrzések eszköze: helyszíni szemle / dokumentumvizsgálat / a beszédkészség vizsgákról készített hangfelvételek ellenőrzése

Az ellenőrzések tárgya:

  • írásbeli, beszédértés és beszédkészség vizsgák szervezése és lebonyolítása
  • a vizsgáztatás folyamatszerű követelményeinek teljesítése
  • a vizsgaközpont dokumentumai (BMR, HVL, vizsgaleírás)
  • a vizsgaközpont tájékoztató felületei