OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítvány összevonása
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem (komplex igazolás)

Tájékoztató

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre az Oktatási Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki a 2000.01.01. után letett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról. A hatósági bizonyítvány csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt hatályos.

Ugyanazon nyelvű, szintű szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsga között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól.

Az egyesíthető részvizsgák típusait az 1. számú melléklet, illetve a gazdasági és üzleti szaknyelvi nyelvvizsgák táblázat tartalmazza. A különböző szintű részvizsgák az egyesíteni kívánt részvizsgák közül az alacsonyabb szintűvel egyenértékű komplex vizsgává egyesíthetők.

Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározott képzési területen belül egyesíthetők.

Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

Az ügyintézési határidő 8 naptári nap, melybe a postázás nem számít bele.

A felvételi eljárásban nincs szükség hatósági bizonyítvány kiállítására.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban
  • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanús meghatalmazás
  • A személyi igazolvány mindkét oldalának másolata
  • Az államilag elismert szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítványok másolata

A benyújtás módja:

A hatósági bizonyítvány átvételi módja:

  • postai úton
  • személyesen az Oktatási Hivatal központi épületében (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.), a Hivatal által megadott időpontban

    Amennyiben személyes átvételt kér, felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elkészült dokumentumot a kiküldött értesítéstől számított 8 napig veheti át személyesen, ennek letelte után a Hivatal kiküldi postán!


1. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

Egyesíthető részvizsgák típusai

Egyenértékű vizsgatípus

Általános egynyelvű szóbeli és Általános egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli és Általános kétnyelvű írásbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli és Általános kétnyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli és Általános kétnyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi egynyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános kétnyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű írásbeli és Szaknyelvi egynyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex

Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Szaknyelvi kétnyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex


Gazdasági szaknyelvi nyelvvizsgák komplex típusú igazolása

A mellékelt gazdasági és üzleti szaknyelvi vizsgákról szóló táblázatban szereplő minden vizsga írásbeli bizonyítványa minden vizsga szóbeli bizonyítványával gazdasági szaknyelvi komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek minősül.

Akkreditált gazdasági nyelvvizsgarendszerek

Vizsgarendszer neve Fajtája és
típusa
Nyelvei Vizsgaközpont
BME nyelvvizsgák gazdasági
  szaknyelvi vizsga
szóbeli, írásbeli, komplex Egynyelvű: angol, francia, német
BME Nyelvvizsgaközpont »
BGE gazdasági kommunikáció
  szaknyelvi vizsga
szóbeli, írásbeli, komplex Egynyelvű: angol, német Budapesti Gazdasági Egyetem
  Nyelvvizsgaközpont »
BGE üzleti szaknyelvi vizsga szóbeli, írásbeli, komplex Kétnyelvű: angol, francia, japán, kínai, német, olasz, orosz, spanyol
BGE idegenforgalmi-vendéglátóipari
  szaknyelvi vizsga
szóbeli, írásbeli, komplex Kétnyelvű: angol, francia, német, olasz, spanyol
BGE pénzügyi szaknyelvi vizsga szóbeli, írásbeli, komplex Kétnyelvű: angol, német
EuroPro szaknyelvi vizsga szóbeli, írásbeli, komplex Egynyelvű: angol
Kétnyelvű: angol
Euroexam Vizsgaközpont »
gazdálKODÓ gazdasági
  szaknyelvi vizsga
szóbeli, írásbeli, komplex Egynyelvű: angol, német
Kétnyelvű: angol, német
KJE Nyelvvizsgaközpont »
KITEX idegenforgalmi,
  kereskedelmi szaknyelvi vizsga
szóbeli, írásbeli, komplex Egynyelvű: angol, német KIT Szakmai Nyelvoktatási és
  Vizsgaközpont »
LCCIEB EFB angol üzleti
  szaknyelvi vizsga
szóbeli, írásbeli, komplex Egynyelvű: angol GB Resources Oktatási és
  Tanácsadó Kft. »
OECONOM közgazdasági
  szaknyelvi vizsga
szóbeli, írásbeli, komplex Egynyelvű: angol, francia, német, olasz, orosz, portugál, spanyol Corvinus Nyelvvizsgaközpont »


Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com