OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

A komplex igazolás kiadása >

Szóbeli + írásbeli részvizsga-bizonyítványok megfelelése a komplex vizsga-bizonyítvánnyal

FIGYELEM!

A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN KOMPLEX IGAZOLÁSRA NINCS SZÜKSÉG:


Amennyiben azonos nyelven, azonos szinten általános nyelvi államilag elismert nyelvvizsgát szerzett a vizsgázó
(még akkor is, ha a vizsgákat különböző nyelvvizsga-központokban tette le), írásbeli és szóbeli nyelvvizsgája
együttesen komplex nyelvvizsgának minősül. A Hivatal komplex igazolást csak a 2000. január 1. után
letett részvizsgák alapján állít ki.

A 137/2008 (V. 16.) Korm. rendelet szerint:

2. § (5) Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, valamint egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetők. Az egyesíthető részvizsgák típusait az 1. számú melléklet tartalmazza.
A különböző szintű részvizsgák az egyesíteni kívánt részvizsgák közül az alacsonyabb szintűvel egyenértékű komplex vizsgává egyesíthetők.
Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározott képzési területen belül egyesíthetők. Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre, az Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítvány csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt hatályos.

Részvizsga-bizonyítványok egyesítése kérelmezhető az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál (ügyfélfogadás », 1-374-2135, info.nyak@oh.gov.hu). Amennyiben az adott írásbeli és szóbeli részvizsga együttesen komplex vizsgának felel meg, az OH-NYAK erről hatósági bizonyítványt állít ki a kérelmező részére.

Az eljárás megkezdésekor együttesen benyújtandók

  • Az államilag elismert szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítványok, illetve a honosítási Határozat egy-egy fénymásolata;
  • A személyi igazolvány mindkét oldalának fénymásolata;
  • A kitöltött „Kérelem” c. űrlap 1 példányban;

A benyújtandók beszerzése

A benyújtás módja

Az eljárás menete

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül kell kiadni. A hatósági bizonyítványokat postázza az OH-NYAK.

Benyújtott kérelem utólagos módosítására nincs lehetőség.

Letölthető dokumentumok


1. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez

Egyesíthető részvizsgák típusai

Egyenértékű vizsgatípus

Általános egynyelvű szóbeli és Általános egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli és Általános kétnyelvű írásbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli és Általános kétnyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli és Általános kétnyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi egynyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános kétnyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Általános kétnyelvű komplex

Általános egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Általános egynyelvű komplex

Általános kétnyelvű írásbeli és Szaknyelvi egynyelvű szóbeli

Általános egynyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi egynyelvű írásbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex

Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Szaknyelvi kétnyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű szóbeli és Szaknyelvi kétnyelvű írásbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex

Szaknyelvi egynyelvű írásbeli és Szaknyelvi kétnyelvű szóbeli

Szaknyelvi egynyelvű komplex