OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Osztály

(NYAK)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000

Akkreditált nyelvvizsgaközpontok és nyelvvizsgahelyeik

Az intézmények megnevezése után zárójelben a vizsgaközpontokhoz tartozó vizsgahelyek számát olvashatja. Egy-egy vizsgaközpont részletes adatainak megjelenítéséhez kattintson a vizsgaközpont sorára!

Kétnyelvű, általános nyelvvizsga-bizonyítványt adó vizsgaközpontok

Kétnyelvű, szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt adó vizsgaközpontok

Egynyelvű, általános nyelvvizsga-bizonyítványt adó vizsgaközpontok

Egynyelvű, szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt adó vizsgaközpontok

A 137/2008 (V.16.) Korm. rendelet 8.§ (4) bekezdése alapján online számítógépes vizsgáztatást szervező vizsgaközpontok:

2000. január 1-jétől az államilag elismert nyelvvizsgák vették át az állami nyelvvizsga és az ezzel egyen­értékű vizsgák szerepét. Minden sikeres vizsgázó „keményfedeles” bizonyítványt kap, melyben szerepel a vizsga dátuma, a vizsgaközpont, a vizsgarendszer és a vizsgahely neve, valamint az elért eredmény.

2000 óta a különböző vizsgaköz­pontok folyamatosan csatlakoznak az államilag elismert rendszerhez. Ma már több mint húsz nyelvvizsga­központ rendelkezik akkreditációval, vagyis szervez államilag elismert nyelv­vizsgát, és vált jogosulttá „keményfedeles” nyelvvizsga-bizo­nyítvány kiadására.

A bal oldalon olvashatja a vizsga­központok aktuális listáját, amely folyamatosan bővül. Érdemes a kínálatot rend­szeresen ellenőrizni oldalainkon. Az egyes államilag elismert vizsga­rendszereket működ­tető vizsga­központokra kattintva ezek vizsgahelyei is megtekint­he­tők.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a honlapon fel­sorolt vizsgahelyek jogosultak a „keményfedeles” bizonyít­vány kiadására!