OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességi vizsgálata

Tájékoztató

Akkreditált, magyar államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány eredetiségének vizsgálata esetén az Oktatási Hivatal a nyelvvizsga-bizonyítvány tulajdonosának kérelmére tájékoztatást ad ki, melyet a Hivatal a kérelemben megjelölt személynek (pl. munkáltató) küld meg.

Intézmények a Hitelesítés intézmények részére menüpont alatt regisztrálhatnak az online ellenőrző felületre.

Az ügyintézési határidő 8 naptári nap, melybe a postázás nem számít bele.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban
  • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanús meghatalmazás
  • A személyi igazolvány mindkét oldalának másolata
  • Nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

A benyújtás módja:

A tájékoztatás átvételi módja:

  • e-mailben
  • postai úton

Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com