OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Bizonyítvány hitelességének vizsgálata

A nyelvvizsga-bizonyítvány eredetiségének vizsgálata esetén az OH NYAK a nyelvvizsga-bizonyítvány tulajdonosának kérelmére tájékoztatást ad ki, melyet a Hivatal a kérelemben megjelölt személynek (pl. munkáltató) küld meg.
FIGYELEM: Intézmények a Hitelesítés intézmények részére címsor utasításai alapján regisztrálhatnak.

Az ügyintézési határidő 8 nap. A 2000. január 1. előtt letett nyelvvizsgákról a Hivatal tájékoztatást ad ki, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány adatai az államilag elismert nyelvvizsgáztatást megelőző, 2000. január 1. előtti, hitelesnek nem tekinthető nyilvántartásban szerepelnek-e.

Letölthető dokumentumok