OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Egyenértékűség

Tájékoztató

A Hivatal tájékoztatást ad ki a Magyarországon szerzett, jogszabályokban meghatározott és felsorolt dokumentumok magyarországi nyelvvizsgával való egyenértékűségéről.

A fentiek szerinti okirattal rendelkező személyt a jogszabály erejénél fogva [137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] úgy kell tekinteni, mint aki nyelvvizsgával rendelkezik. Mivel a „Tájékoztatás” pusztán egy fennálló körülményt igazol, nem előfeltétele a nyelvvizsga igazolásának!

A tájékoztatásnak jogi hatálya nincs, a bizonyítvány vagy oklevél birtokosát vagy más személyt a tájékoztatásban foglaltak nem kötik.

Az ügyintézési határidő 8 naptári nap, melybe a postázás nem számít bele.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban
  • Dokumentum(ok), mely(ek) alapján kéri az egyenértékűség megállapítását
  • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanús meghatalmazás
  • A személyi igazolvány mindkét oldalának másolata

A benyújtás módja:

A tájékoztatás átvételi módja:

  • e-mailben
  • postai úton
  • személyesen az Oktatási Hivatal központi épületében (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.), a Hivatal által megadott időpontban

    Amennyiben személyes átvételt kér, felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elkészült dokumentumot a kiküldött értesítéstől számított 8 napig veheti át személyesen, ennek letelte után a Hivatal kiküldi postán!

Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com