OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Egyenértékűség

Tájékoztató

A Hivatal tájékoztatást ad ki a Magyarországon szerzett, jogszabályokban meghatározott és felsorolt dokumentumok magyarországi nyelvvizsgával való egyenértékűségéről.

A fentiek szerinti okirattal rendelkező személyt a jogszabály erejénél fogva [137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] úgy kell tekinteni, mint aki nyelvvizsgával rendelkezik. Mivel a „Tájékoztatás” pusztán egy fennálló körülményt igazol, nem előfeltétele a nyelvvizsga igazolásának!

A tájékoztatásnak jogi hatálya nincs, a bizonyítvány vagy oklevél birtokosát vagy más személyt a tájékoztatásban foglaltak nem kötik.

Az ügyintézési határidő 8 naptári nap, melybe a postázás nem számít bele.

A külföldön szerzett oklevelek, iskolai bizonyítványok, szakképesítések nyelvvizsgával való egyenértékűségéről a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ nyújt tájékoztatást!

Benyújtandó dokumentumok:

  • Kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban
  • Dokumentum(ok), mely(ek) alapján kéri az egyenértékűség megállapítását
  • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanú által aláírt meghatalmazás

A benyújtás módja:

Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com