OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Ellenőrzés

A 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet 5/A § (1) szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ – valamint az általa kirendelt szakértő – a vizsgaközpontokat, vizsgarendszereket, vizsgahelyeket a munkaterve alapján ellenőrzi.

Eljárás leírása

Kiegészítés

Az ellenőrzés hivatalból indított eljárás. A vizsgaközpont végzésben kap értesítést az ellenőrzés megindításáról.

Ha az ellenőrzés keretében vizsgahely látogatása is történik, a szakértő a helyszínen köteles bemutatni a megbízólevelét.

A helyszíni ellenőrzés során Látogatási jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a helyszínen marad.

Az ellenőrzés során keletkezett szakértői véleményt az ellenőrzés végén a vizsgaközpont véleményezheti.

A Látogatási jegyzőkönyv a szakértő helyszínen tett megállapításait tartalmazza, melyekre a vizsgaközpont/vizsgahely képviselője a helyszínen észrevételt tehet.

Az ellenőrzési eljárás határideje az első eljárási cselekménytől számított 60 nap.

A határidőbe nem számít be a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.

Az ellenőrzés lezárása – eredményétől függően – történhet:

  • végzéssel
  • határozattal

A 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet 5/A. § szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a vizsgaközpont akkreditációját

  1. legfeljebb három hónapra felfüggeszti, ha
    1. a vizsgaközpont a felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget,
    2. az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozza,
    3. ismételt vagy súlyos jogszabálysértést követ el.
  2. visszavonja a vizsga eredményére közvetlenül kiható, súlyos és ismételt jogszabálysértés esetén.