OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány vagy honosítási határozat pótlása
Hatósági igazolvány iránti kérelem

Tájékoztató

A Hivatal hatósági igazolványt, honosítási határozat másodlatot csak a 2000.01.01. után letett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok, illetve honosítási határozatok alapján állít ki.

Amennyiben a vizsgázó elveszítette a nyelvvizsga-bizonyítványát, kérelmére az Oktatási Hivatal hatósági igazolványt állít ki.

Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

Elvesztett honosítási határozat esetén egy másodlatot állít ki Hivatalunk, melynek eljárási menete megegyezik az elveszett nyelvvizsga-bizonyítványokéval.

Ha a volt ZMNE-n tett katonai szakanyaggal bővített állami nyelvvizsgája van, akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpontja által (https://nyvk.uni-nke.hu/egyeb-informaciok/elveszett-nyelvvizsga-bizonyitvany-potlasa) kiadott igazolás alapján állítja ki a hatósági igazolványt az Oktatási Hivatal.

Az ügyintézési határidő 8 naptári nap, melybe a postázás nem számít bele.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban
  • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanús meghatalmazás

A benyújtás módja:

A hatósági igazolás átvételi módja:

  • postai úton
  • személyesen az Oktatási Hivatal központi épületében (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.), a Hivatal által megadott időpontban

    Amennyiben személyes átvételt kér, felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elkészült dokumentumot a kiküldött értesítéstől számított 8 napig veheti át személyesen, ennek letelte után a Hivatal kiküldi postán!

Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com