OKTATÁSI HIVATAL

Köznevelési Akkreditációs és

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs

Osztály

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000

Elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány vagy honosítási határozat pótlása
Hatósági igazolvány iránti kérelem

Tájékoztató

Amennyiben a vizsgázó elveszítette a nyelvvizsga-bizonyítványát, kérelmére az Oktatási Hivatal hatósági igazolványt állít ki.

Elvesztett honosítási határozat esetén egy másodlatot állít ki Hivatalunk, melynek eljárási menete megegyezik az elveszett nyelvvizsga-bizonyítványokéval.

A Hivatal hatósági igazolványt, honosítási határozat másodlatot csak a 2000.01.01. után letett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok, illetve honosítási határozatok alapján állít ki.

Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

Ha a volt ZMNE-n tett katonai szakanyaggal bővített állami nyelvvizsgája van, akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpontja által (https://nyvk.uni-nke.hu/egyeb-informaciok/elveszett-nyelvvizsga-bizonyitvany-potlasa) kiadott igazolás alapján állítja ki a hatósági igazolványt az Oktatási Hivatal.

Az ügyintézési határidő hiánytalan kérelem benyújtása esetén 8 naptári nap, hiánypótlási felhívás esetén legfeljebb 60 nap. Az ügyintézési határidőbe a postázás nem számít bele. Az eljárás díjmentes.

A kérelem benyújtásának módja:

 • Személyesen az ügyfélszolgálaton leadható kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban.
  • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanú által aláírt Meghatalmazás c. űrlap bemutatása is szükséges.
 • Postai úton a 1363 Budapest, Pf. 112 címre küldhető be a kérelem.
 • E-mailben csak digitális aláírással ellátott kérelem nyújtható be.
  • Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, akkor az AVDH szolgáltatás segítségével digitálisan aláírhatja kérelmét, díjmentesen a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon.
  • A digitális aláírás létrehozásában a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon található „Használati útmutató” nyújt segítséget.
  • A digitálisan aláírt kérelem szükséges a letöltés linkje helyett.
  • A kérelmet NEM az Ügyfélkapun keresztül, hanem az info.nyak@oh.gov.hu e-mail címre kérjük elküldeni!

Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com

Utoljára frissítve: 2022.11.03.