OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Elveszett bizonyítvány pótlása

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állít ki. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.
Az eljárás díjtalan.

  • Amennyiben a vizsgát Ön 2000-ben vagy az után tette, azonnal az OH-hoz fordulhat.
  • Amennyiben a vizsgát Ön 2000 előtt tette,
    • ha „Rigó utcai” nyelvvizsgája van, akkor az ELTE Origó Nyelvi Centrumtól (Cím: 1082 Budapest, Baross u. 62. Telefon: (1) 459-9640 Honlap: www.onyc.hu ») kapott igazolás,
    • ha a volt ZMNE-n tett katonai szakanyaggal bővített állami nyelvvizsgája van, akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpontja által (Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: (1) 432-9138 Honlap: http://uni-nke.hu/oktatas/nyelvvizsgaztatas/elveszett-nyelvvizsga-bizonyitvany-potlasa ») kiadott igazolás alapján állítja ki a hatósági igazolványt az OH.

Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról hatósági igazolványt az elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány tulajdonosa kérhet.
A kérelemhez csatolni kell a tulajdonos személyi igazolványának másolatát, meghatalmazás esetén pedig a meghatalmazást is postai úton vagy az alábbi e-mail címre küldéssel: info.nyak@oh.gov.hu.

Az elkészült igazolvány kiküldése postai úton történik, de előzetes jelzésre átvehető személyesen vagy meghatalmazotti úton is ügyfélszolgálatunkon.

Az ügyintézési határidő 8 nap. A 2000. január 1. előtt letett nyelvvizsgák bizonyítványainak igazolása esetében szakértő bevonása szükséges, ezért az eljárás meghosszabbodhat, határideje legfeljebb 30 nap.

Letölthető dokumentumok