OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Elveszett bizonyítvány pótlása

Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ állít ki a 2000. január 1. után letett nyelvvizsgák esetében. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.
Az eljárás díjtalan. Az ügyintézési határidő 8 nap.

Ha a volt ZMNE-n tett katonai szakanyaggal bővített állami nyelvvizsgája van, akkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyelvvizsgaközpontja által (Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: (1) 432-9138 Honlap: http://uni-nke.hu/oktatas/nyelvvizsgaztatas/elveszett-nyelvvizsga-bizonyitvany-potlasa ») kiadott igazolás alapján állítja ki a hatósági igazolványt az OH.

A 2000. január 1. előtt letett nyelvvizsgák esetében a Bizonyítvány hitelességének vizsgálata eljárás szerint történik az eljárás.

Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról hatósági igazolványt az elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány tulajdonosa kérhet.
A kérelemhez csatolni kell a tulajdonos személyi igazolványának másolatát postai úton vagy az alábbi e-mail címre küldéssel: info.nyak@oh.gov.hu.

Az elkészült igazolvány kiküldése postai úton történik, de előzetes jelzésre átvehető személyesen vagy meghatalmazotti úton (hivatalos meghatalmazással) is ügyfélszolgálatunkon.

Letölthető dokumentumok