OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Osztály

(NYAK)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000

Gyakori kérdések a nyelvvizsga bizonyítványokról

A honosítás a külföldi nyelvvizsga bizonyítvány magyar nyelvre történő lefordítását jelenti?
Nem, a honosítás egy külföldi nyelvvizsga bizonyítvány minősítése, amivel azt rögzítjük, hogy az adott bizonyítvány ugyanolyan (és ugyanazokra az előnyökre jogosít), mint az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány. (lásd még: honosítási tájékoztató »)

Fizethető-e a honosítási eljárás díja rózsaszín postai utalványon?
Igen, de honlapunk fejlécében talál bankszámlaszámot, így az átutalási bizonylatot kell bemutatnia.

Elvesztettem a nyelvvizsga bizonyítványomat. Hogyan lehetne újat kérni?
Bizonyítványt csak egy példányban nyomtatunk. Az elveszett nyelvvizsga-bizonyítvány helyett másodlatot tudunk kiállítani. Ehhez szükségünk van a vizsgázó személyi adataira és a nyelvvizsga adataira: nyelv, szint, fok, dátum, vizsgaközpont. Ezt kérheti a vizsgázó postai levélben vagy az info.nyak@oh.gov.hu e-mail címen is a szükséges adatok megadásával.

Kell-e fizetnem a másodlatért?
Nem, a másodlat kiállítása jelenleg díjtalan.

A bizonyítványban a nevemet szeretném átíratni, mert megváltozott.
A névváltozást nem tudjuk átvezetni, azt Ön tudja majd dokumentálni a bizonyítvány bemutatása alkalmával.

1995. augusztus 31-én szereztem meg Németországban, a Goethe Institut-nál a Kleines Deutsches Sprachdiplom-ot. Lehet-e honosíttatni? A honosítás után mivel lesz egyenértékű: pl: német szakos főiskolai diplomával, vagy főiskolai német-magyar fordítói szak végzettségével?
Ha 2000. január 01. után szerezte: igen, általános honosítási eljárásban lehet honosítani, felsőfokú komplex egynyelvű államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.
A felsorolt diplomákkal nem lehet egyenértékű, azok végzettséget/képzettséget igazolnak, a nyelvvizsga-bizonyítvány pedig nyelvtudási szintet.

Szeretném megtudni, hogy államilag elismert középfokú német szóbeli típusú nyelvvizsga bizonyítványomhoz melyik írásbeli nyelvvizsgát kell letennem ahhoz, hogy komplexnek minősüljön a kettő együtt?
A meglevő államilag elismert írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga-bizonyítvány bármelyik másik államilag elismert írásbeli vagy szóbeli bizonyítvánnyal együtt komplexnek minősül. A honlapunkon (www.nyak.hu) megtalálja a teljes kínálatot, olyat válasszon, amelyik ad ki külön írásbeli és szóbeli bizonyítványokat.

Tanulmányaimat két tanítási nyelvű gimnáziumban végeztem, tehát érettségi bizonyítvány felsőfokú „C” típusú angol nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum. Szeretnék érdeklődni ezen nyelvvizsga akkreditálásának módjáról, menetéről.
Az érettségi nem azonos a nyelvvizsgával. A bizonyítványban szereplő záradék szerint a bizonyítvány azonban egyenértékű a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis mindenre jogosít, amire a „keményfedeles” nyelvvizsga-bizonyítvány. Az ügyben további teendő nincs.

Külföldi érettségivel rendelkezem, beszámítható-e nyelvvizsgának, és ennek mi a menete?
Az érettségi bizonyítványt honosítani kell, ez az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központban történik. Elérhetőségük: www.ekvivalencia.hu ».

Azt hallottam, csak két évig érvényes az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány, utána új vizsgát kell letenni. Igaz ez?
Nem, az állami/államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány nem veszíti el az érvényességét.

Úgy tudom, hogy csak akkor lehet szóbeli és írásbeli vizsgát komplexnek minősíteni, ha nem telt el hosszabb idő a két vizsga között, mint két év. Igaz ez?
Nem így van. Nincs időhatár a két részvizsga között.

Ha az egyik részvizsgámat (pl. az írásbeli) honosító határozattal, a másik részvizsgámat (pl. a szóbeli) pedig „keményfedeles” államilag elismert bizonyítvánnyal tudom igazolni, az együtt komplexnek minősül?
Igen, minden további nélkül.

A Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványt elfogadják külföldön, ha ott szeretnék tanulni vagy dolgozni?
Nem, a külföldi befogadó általában előírja, hogy melyik nyelvvizsgához köti a foglalkoztatást, felvételt. Ez országonként eltérő lehet.

Ha nem értek egyet a vizsgadolgozatom értékelésével, fellebbezhetek? Ha igen, hova kell ezt benyújtani?
Az eredményközléstől számított 10 napon belül a vizsgaközponthoz fordulhat felülvizsgálati kérelemmel, amennyiben a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számszaki hibára talál. A panaszt másodfokon az Oktatási Hivatal bírálja el.

Ha elutasította az OH-NYAK a honosítási kérelmemet, hova fordulhatok jogorvoslatért?
A nemzeti erőforrás miniszterhez fordulhat.

Milyen szintű nyelvvizsgának felel meg a középszintű érettségi idegen nyelvből?
Semmilyen, nyelvvizsgával csak az emelt szintű érettségi egyenértékű, az is csak 60-100 %-os teljesítés esetén.

Magyar- és angolszakos diplomám van. Mindkét nyelvből felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű a diplomám?
Angol nyelvből a diplomája felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. Ha ön magyar állampolgár, magyar nyelvből nem.