OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Osztály

(NYAK)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000

Gyakori kérdések

1. AKKREDITÁCIÓ

Mi az akkreditáció?

Annak az eljárásnak a neve, amelynek során az erre felhatalmazott testület egy-egy magyarországi vagy külföldi vizsgaközpont által működtetett vizsgarendszerről és magáról a vizsgaközpontról megállapítja, hogy az szakszerű-e, megalapozott-e, valamint a törvényi előírásoknak maradéktalanul megfelel-e.

2. FELSŐOKTATÁS

A diplomám megszerzéséhez már csak a nyelvvizsga hiányzik. Mennyi idő áll rendelkezésemre ahhoz, hogy bemutassam, és a diplomám ne vesszen el végleg?

Ezzel a kérdéssel az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Osztályához kell fordulni az alábbi telefonszámon: 374-2100 / 2. menüpont, vagy a felsooktatas@oh.gov.hu e-címre írni.

Külön szereztem meg az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgámat. Elfogadják-e így a diplomám kiadásához?

A 137/2008. (V. 16.) Korm. rend. (5) pontja szerint a felsőoktatási intézményeknek a külön-külön részvizsgáról szóló bizonyítványokat a komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteniük, és el kell fogadniuk.
Nem egyértelmű esetekben lehetőség van arra, hogy az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztálya hatósági bizonyítványt (komplex igazolást) állítson ki.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/abc/default.asp

Évekkel ezelőtt az egyetemen tettem nyelvvizsgát, amit elfogadtak a diplomám kiadásához. Most viszont – az újabb diplomámhoz – nem akarják elfogadni. Mi a teendőm ilyen esetben?

Az egyetemen tett, nem akkreditált nyelvvizsgát – az ún. lektorátusi vizsgát – nem lehet a diploma kiadásához elfogadni, mivel a lektorátusi vizsgák soha nem voltak állami vagy államilag elismert nyelvvizsgák.

3. FELVÉTELI ELJÁRÁS

A 2020-tól érvényes szabályozás szerint a felsőoktatási felvételhez megkövetelt nyelvvizsgámért kaphatok-e többletpontokat is?

Csak a felvételi követelményen felül teljesített, államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért lesz jogosult többletpontra 2020-tól a jelentkező.

Elfogadják-e a felvételi eljárásban az emelt szintű nyelvi érettségit nyelvvizsgaként, és kaphatok-e érte pontokat?

Igen, elfogadják, és ugyanannyi pont jár érte, mint az államilag elismert nyelvvizsgák után, amennyiben a B2 szintű komplex nyelvvizsgával egyenértékű (azaz min. 60%-os az eredménye).

Külön-külön szereztem meg az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgámat. Elfogadják-e a felvételi eljárásban?

Igen, elfogadják hatósági bizonyítvány (komplex igazolás) nélkül is.

Hogyan kell feltöltenem a külön-külön megszerzett írásbeli és szóbeli nyelvvizsgámról szóló bizonyítványt a felvi.hu-ra?

Forduljon a felvi.hu-hoz.

A feltöltött nyelvvizsga-bizonyítványom esetében azt az üzenetet kapom a felvi.hu-tól, hogy nem hiteles. Szeretném kérni az OH NYAK-tól a nyelvvizsga-bizonyítványom hitelesítését.

A feltöltött adatok hitelesítésével kapcsolatban alaposan olvassa el a felvi.hu feltöltésről szóló tájékoztatóját, és aszerint járjon el. Ez a hitelesítés nem ugyanaz, mint az OH NYAK által végzett hitelességi vizsgálat.

A felvételi eljáráshoz szükségem van az anyakönyvi számomra. Beírtam, de érvénytelen számnak jelzi. Mi a teendőm ilyen esetben?

A nyelvvizsga-bizonyítvány anyakönyvi számát a betűjellel együtt adja meg.

4. FOGYATÉKOSSÁG, DISZGRÁFIA, DISZLEXIA

Diszgráfiás vizsgázó hogyan tud a nyelvvizsgán az írásbeli rész alól mentesülni és szóbelivel kiváltani?

A nyelvvizsga a vonatkozó kormányrendelet értelmében minden készséget köteles mérni, ezért nem adható felmentés az írásbeli vizsgarész alól.

A nyelvvizsgaközpontok egyénileg szabályozzák-e, hogy milyen előírást alkalmaznak diszgráfiás vizsgázó esetében, vagy központi előírások vonatkoznak rájuk?

A 137/2008. (V. 16). Korm. rendelet előírja a vizsgaközpontok számára, hogy a fogyatékos személyeknek a fogyatékosságuknak megfelelő vizsgakörülményeket teremtsenek az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Ennek gyakorlati megvalósítása a vizsgaközpontok honlapjain – általában külön menüpontban – olvasható.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/akk_vizsgakp.asp

5. HONOSÍTÁS

Mit jelent a honosítás?

Honosítani, azaz egy magyar államilag elismert nyelvvizsgával egyenlővé tenni külföldi nyelvvizsgaközpont egynyelvű, általános, illetve szaknyelvi típusú nyelvvizsga-bizonyítványát lehet, amennyiben:
- a nyelvvizsga-bizonyítványt 2000. 01. 01. után szerezte,
- a vizsgázó a vizsga évében betöltötte a 14. életévét,
- a nyelvvizsga szerepel az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályának nyelvek szerint lebontott táblázatában.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp

A külföldi nyelvvizsga-bizonyítványomat csak hónapok múlva kapom meg. Tudom-e honosítani az eredményigazolás alapján a nyelvvizsgámat?

Nem. Honosítani csak a nyelvvizsga-bizonyítvány alapján lehet, ezért meg kell várnia annak megérkezését.

Honosítani szeretném Magyarországon szerzett keményfedeles / államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványomat. Nem találtam a honlapon erre vonatkozó tájékoztatást.

A Magyarországon szerzett ún. keményfedeles nyelvvizsga-bizonyítványt nem kell és nem is lehet honosítani. A bizonyítvány önmagában igazolja meglévő nyelvvizsgáját. Amennyiben a bizonyítvány valódiságát illetően kérnek igazolást, kérje a hitelességi vizsgálatot.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/bizhitel.asp

Honosításhoz a nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolatát kell beküldeni. Ha bemutatom az ügyfélszolgálaton az eredeti bizonyítványt, akkor is kell-e hiteles másolatot leadnom?

Nem, ebben az esetben az eredeti bemutatása is elég.

Hogyan tudok a honosításhoz hiteles másolatot kapni a nyelvvizsga-bizonyítványomról?

A közjegyzőtől vagy a nyelvvizsga-központtól kér hiteles másolatot, vagy az ügyfélszolgálati irodán készítenek róla másolatot.

Kell-e hiteles fordítás a külföldön szerzett nyelvvizsgám honosításához?

Nem, nincs szükség a fordításra. A benyújtáshoz a nyelvvizsga-bizonyítvány hiteles másolata szükséges.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp

Magyarországon szerzett nyelvvizsgám külföldi elfogadtatásához el kell-e a nyelvvizsga-bizonyítványt ismertetnem?

Nem, a honosítás a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok magyarországi elismertetése. A külföldi befogadó előírhatja azt a vizsgát, amelyhez a felvételt vagy a foglalkoztatást köti.

Hogyan kérhetem külföldön tanuló / dolgozó gyermekem bizonyítványának honosítását? Vagy ő is el tudja-e intézni e-mailben?

E-mailen keresztül nem lehet kérni a honosítást.
Csak meghatalmazással van lehetősége intézni gyermeke ügyét, amihez a honlapon találja meg a tudnivalókat.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/honositas/honositas_nyelv.asp

6. KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÁLTAL TEHETŐ NYELVVIZSGÁK

Külföldi állampolgár vagyok. Milyen nyelvekből tehetek Magyarországon nyelvvizsgát?

A nem magyar állampolgárságú személy bármely akkreditált idegennyelvi vizsgát és magyar nyelvvizsgát is tehet bármely akkreditált nyelvvizsgaközpontnál.

Kettős állampolgárként tehetek-e magyarból nyelvvizsgát?

Ha az egyik állampolgársága magyar, akkor nem. A magyar állampolgársággal rendelkezők csak idegen nyelvből (magyartól eltérő nyelvből) tehetnek nyelvvizsgát.

7. NYELVI ÉRETTSÉGI

Az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga mikor fogadható el nyelvvizsgának?

Amennyiben 60% feletti az emelt szintű nyelvi érettségi eredménye, akkor B2 szintű komplex nyelvvizsgának felel meg az adott nyelvből. A 40% feletti eredmény a B1 szintű komplex nyelvvizsgával egyenértékű.

A középszintű nyelvi érettségi megfelel-e nyelvvizsgának?

Nem.

Emelt szintű érettségit tettem. Mikor kapom meg a keményfedeles nyelvvizsga-bizonyítványt?

Ilyen esetben nem kap külön nyelvvizsga-bizonyítványt. Az érettségi eredményétől függően a nyelvi érettségi nyelvvizsgával egyenértékű, s ezt az érettségi bizonyítványban feltüntetik.

8. NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY

Meddig érvényes a nyelvvizsga-bizonyítványom?

A jelen jogszabályok értelmében a nyelvvizsga-bizonyítványnak nincs lejárati határideje, azaz érvényes, bármikor is szerezte.

Érvényes-e még a 2000 előtt szerzett állami nyelvvizsga-bizonyítványom?

Igen. Az állami nyelvvizsga-bizonyítványok és államilag elismert részvizsga-bizonyítványok nem veszítik el az érvényességüket, de a 2000 előtti bizonyítványok hitelességének igazolására nincs lehetőség.

2000 előtt tettem nyelvvizsgát. Hogy tudom igazolni a nyelvvizsga-bizonyítványom hitelességét?

Ennek igazolására nincsen mód. Hiteles nyilvántartás csak az államilag elismert bizonyítványokról van, az ennél korábban kiállított nyelvvizsga-bizonyítványokról nincs.

Ha elveszett a nyelvvizsga-bizonyítványom, kaphatok-e / kérhetek-e új bizonyítványt?

Nem. A 2000 után kiállított, államilag elismert elveszett nyelvvizsga-bizonyítványról az Oktatási Hivatal hatósági igazolványt állít ki. Az eljárás menetéről részletes tájékoztatást az elveszett nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló menüpontban olvashat.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/elveszett.asp

Ha a nyelvvizsga-bizonyítványomban elírták a nevemet, kaphatok-e / kérhetek-e új bizonyítványt?

A nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításától számított 1 éven belül lehetőség van a bizonyítvány újranyomtatására névelírás esetén (kivéve a második keresztnév hiányát, mert ebben az esetben kérelemre hatósági igazolást állít ki az Oktatási Hivatal). Újranyomtatást a nyelvvizsga-bizonyítványt kiadó vizsgaközpont kezdeményezhet, részletes tájékoztatásért szíveskedjen felvenni velük a kapcsolatot. Az eljárás során költségek merülhetnek fel, melyet a vizsgaközpont állapíthat meg saját hatáskörében.
Amennyiben a vizsgaközpont időközben megszűnt, új bizonyítvány kiállítására nincs lehetőség.
Amennyiben bizonyítványa egy évnél régebbi, abban az esetben az Oktatási Hivatal hatósági igazolást állít ki. Az eljárás menetéről részletes tájékoztatást a hibás adatok javításáról szóló menüpontban olvashat.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp

Ha megváltozott a nevem (pl. házasságot kötöttem és megváltozott a nevem vagy megváltoztattam a születési nevemet) kaphatok-e új bizonyítványt?

Nem. Fenti esetekben nem állítható ki új bizonyítvány valamint az Oktatási Hivatal részéről hatósági igazolás kiállítására sincs lehetőség. A bizonyítvány tulajdonosa az okmányaival vagy a névváltoztatási okiratával tudja bizonyítani a bizonyítványon szereplő néveltérést.
Nemváltás és az ebből fakadó névváltozás esetén van lehetőség új bizonyítvány kiállítására, ebben az esetben legyen szíves felvenni a kapcsolatot a nyelvvizsga-bizonyítványt kiállító vizsgaközponttal.

Ha a nyelvvizsga-bizonyítványomban elírták egyéb személyes adatomat (születési hely, születési idő, második keresztnév hiányzik), kaphatok-e / kérhetek-e új bizonyítványt?

Nem. Ebben az esetben az Oktatási Hivatal hatósági igazolást állít ki. Az eljárás menetéről részletes tájékoztatást a hibás adatok javításáról szóló menüpontban olvashat.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/hibajavit.asp

Kaphatok-e hiteles másolatot a meglévő nyelvvizsga-bizonyítványomról?

Hiteles másolatot közjegyzőtől kérhet.

Mit jelent a Közös Európai Referenciakeret (KER) elnevezés?

Az Európa Tanács által 2001-ben megjelentetett kézikönyv, amely nyelvtanulással, nyelvtanítással és értékeléssel foglalkozik. Azzal a céllal készült, hogy közös kiindulási alapként szolgáljon nyelvi tantervek, tantervi útmutatók, vizsgák, tankönyvek kidolgozásához.
A KER bevezette a nyelvvizsgák szintjének újfajta jelölését, jelenleg az A2 (belépőszint), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) szintbesorolást használjuk a nyelvvizsga-bizonyítványokban.
(Létezik A1 és C2 szint is, azonban Magyarországon ezen a két szinten nem szervezhető akkreditált nyelvvizsga.)

Mikor kapom meg a nyelvvizsga-bizonyítványomat?

A jogszabály szerint, amennyiben a vizsgázó nem ad be felülvizsgálati kérelmet, a vizsgaközpont a sikeres vizsgákról a vizsgaesemény időpontjától számított legkésőbb 60 napon belül köteles a vizsgabizonyítványt a vizsgázók rendelkezésére bocsátani.

Hol vehetem át a nyelvvizsga-bizonyítványomat?

Egyeztessen a vizsgaközponttal.

A nyelvvizsgám sikerült, de a nyelvvizsga-bizonyítványomat még nem kaptam kézhez. Kaphatok-e a sikerességéről hivatalos igazolást?

Az Oktatási Hivatal nem állít ki ilyen igazolást.

Mikor adható ki részvizsga-bizonyítvány?

A komplex vizsgát szervező vizsgaközpont kiadhat egymást kiegészítő két részvizsga-bizonyítványt is. A részvizsgák elnevezése változott: jelenleg szóbeli, illetve írásbeli részvizsgának nevezzük a korábban A és B típusú nyelvvizsgát. A kettő együtt komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával egyenértékű.

Lehet-e az írásbeli és szóbeli részvizsgámat komplexként egyesíteni, ha több év telt el a két vizsga között?

Részvizsgák egyesítéséről – kérelemre – az Oktatási Hivatal hatósági bizonyítványt állít ki, de ez csak a 2000. január 1. után letett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokra vonatkozik.

9. NYELVVIZSGADÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE

Visszaigényelhető-e a 2017 decemberében letett első nyelvvizsga díja?

Nem, a nyelvvizsga díja csak a 2018. január 1. után letett nyelvvizsgák után igényelhető vissza. További információkért forduljon a Magyar Államkincstárhoz.

10. NYELVVIZSGAKÖZPONT ÉS NYELVVIZSGAHELY

Mi a különbség a nyelvvizsgaközpont és a nyelvvizsgahely között?

A nyelvvizsgaközpont egy alapító okirattal rendelkező oktatási intézmény vagy cégbejegyzéssel rendelkező jogi személy, amelynek épületeiben államilag elismert nyelvvizsgáztatás folytatható, és a vizsgázóknak sikeres teljesítés esetén államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt adható ki.
A nyelvvizsgahely a nyelvvizsgaközpont akkreditált nyelvvizsga-eseményeinek szervezésére és lebonyolítására alkalmas helyszín.

11. NYELVVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK

Mi a különbség az állami és az államilag elismert nyelvvizsga között?

Az akkreditációs rendszer bevezetése, azaz 2000. január 1. előtt csak az Idegennyelvi Továbbképző Központ bonyolított le olyan nyelvvizsgákat, amelyeket az állam elismert. Ezekről a „Rigó utcai” bizonyítványokról az Oktatási Hivatal nem rendelkezik közhitelesnek tekinthető nyilvántartással, így esetükben nincs lehetőség a hatóságunk által kiállított semmilyen dokumentum igénylésére.
Az államilag elismert (akkreditált) nyelvvizsgáztatás rendszere 2000. január 1. óta működik.

Mi a különbség az általános és a szaknyelvi nyelvvizsga között?

Az általános nyelvvizsga a vizsgázók nyelvi teljesítményét mindennapi tevékenységek és élethelyzetek körében méri. Lehet egy- vagy kétnyelvű.
A szaknyelvi nyelvvizsga minden idegen nyelvi készséget szakterülethez kötve, szakmai tevékenységhez kapcsolódó feladatokkal mér. Lehet egy- vagy kétnyelvű.

Állít-e ki az Oktatási Hivatal igazolást általános középfokú nyelvvizsgáról abban az esetben, ha a szaknyelvi vizsga sikerült?

Az Oktatási Hivatal nem állít ki külön igazolást. Az erről szóló tájékoztatást honlapunkon találja.
https://nyak.oh.gov.hu/nyat/alt-szak-viszony.asp

Nyelvi záróvizsgát tettem az egyetemen évekkel ezelőtt. Azt hallottam, kapok érte nyelvvizsga-bizonyítványt.

Nyelvvizsga-bizonyítványt nem lehet kiállítani ilyen esetben, de a leckekönyvben található záróvizsga vagy szigorlati bejegyzés megfeleltethető nyelvvizsgának.
https://nyak.oh.gov.hu/doc/egyenertekuseg.asp

Lehetséges-e sikertelen nyelvvizsgáról igazolást kérni?

Igen. Az Oktatási Hivatal közhiteles adatbázisa alapján állít ki igazolást arról a 2000 utáni vizsgaeseményről, melynek eredménytelensége miatt nem készült nyelvvizsga-bizonyítvány.

Mi tartozik az írásbeli és mi a szóbeli nyelvi készségek közé?

Az írásbeli készségek két részből állnak, egyrészt az írott szöveg értése, másrészt az íráskészség.
A szóbeli készségek a beszédkészség és a hallás utáni értés készsége.
A közvetítési készség mérése tartozhat a szóbeli és az írásbeli készségekhez is, a vizsgarendszerben elfoglalt helyétől függően.

Mit nevezünk egynyelvű és kétnyelvű komplex nyelvvizsgának? Melyik ér többet?

Az egynyelvű komplex nyelvvizsga szintenként legalább négy készséget mér (beszédértés, beszédkészség, íráskészség és írott szöveg értése). A közvetítési készségeket nem méri, ennek következtében ezek a készségek a vizsga végeredményét nem befolyásolják.
A kétnyelvű komplex nyelvvizsga szintenként legalább öt készséget mér (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, írott szöveg értése és közvetítési készségek).
A nyelvvizsga értékét nem befolyásolja, hogy egynyelvű vagy kétnyelvű-e.

Mit nevezünk komplex nyelvvizsgának?

Ugyanazon nyelvű, szintű szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsga között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól.
Az egyesíthető részvizsgák típusait a 137/2008. (V.16) Korm. rendelet szabályozza.
Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott képzési területen belül egyesíthetők.
A gazdasági és üzleti szaknyelvi vizsgák egyesíthetőségét külön táblázatban foglaltuk össze
https://nyak.oh.gov.hu/doc/abc/default.asp