OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Osztály

(NYAK)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000

Hibás adatok javítása a bizonyítványban
Hatósági igazolás iránti kérelem

Tájékoztató

Amennyiben bizonyítványa hibás adatot tartalmaz, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre a hibás adat korrigálására:

1) A bizonyítvány újranyomtatása

Nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatására az alábbi esetekben van mód:
- névelírás esetén a bizonyítvány kiállításától számított egy éven belül (kivéve a további keresztnevek hiánya),
- nemváltás és az ebből fakadó névváltozás esetén.

A nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatását a bizonyítványt kiállító nyelvvizsgaközpontnál lehet kezdeményezni, mindenképpen őket kell felkeresnie a vizsgázónak a további részletek tisztázása érdekében!

A bizonyítvány újranyomtatása során eljárási költségek merülhetnek fel, amit a vizsgaközpont állapíthat meg saját hatáskörében.

Megszűnt nyelvvizsgaközpont esetében nincs lehetőség a bizonyítvány újranyomtatására.

Házassági felvett név valamint születési név megváltoztatása esetén nincs mód a bizonyítvány újranyomtatására, illetve hatósági igazolás kiállítására sincs lehetőség. Ezekben az esetekben a bizonyítvány tulajdonosa az okmányaival vagy a névváltoztatási okiratával tudja bizonyítani a bizonyítványon szereplő néveltérést.

2) Hatósági igazolás kiállítása

Az Oktatási Hivatal hatósági igazolást az alábbi esetekben állít ki:
- további keresztnév hiánya,
- hibás születési hely,
- hibás születési idő esetén,
- névelírás esetén, ha a bizonyítvány egy évnél régebben lett kiállítva.

Házassági felvett név valamint születési név megváltoztatása esetén nincs mód a bizonyítvány újranyomtatására, illetve hatósági igazolás kiállítására sincs lehetőség. Ezekben az esetekben a bizonyítvány tulajdonosa az okmányaival vagy a névváltoztatási okiratával tudja bizonyítani a bizonyítványon szereplő néveltérést.

A hatósági igazolás csak az eredeti bizonyítvánnyal együtt érvényes.

Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

Az ügyintézési határidő hiánytalan kérelem benyújtása esetén 8 naptári nap, hiánypótlási felhívás esetén legfeljebb 60 nap. Az ügyintézési határidőbe a postázás nem számít bele. Az eljárás díjmentes.

A kérelem benyújtásának módja:

 • Személyesen az ügyfélszolgálaton leadható kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban.
  • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén vagy a meghatalmazó által kézzel írott vagy géppel írott és két tanú által aláírt meghatalmazás bemutatása is szükséges.
 • Postai úton a 1363 Budapest, Pf. 112 címre küldhető be a kérelem.
 • személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.), ügyfélfogadási időben
 • E-mailben csak digitális aláírással ellátott kérelem nyújtható be az info.nyak@oh.gov.hu e-mail címre.
  • Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapus regisztrációval, akkor az AVDH szolgáltatás segítségével digitálisan aláírhatja kérelmét, díjmentesen a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon.
  • A digitális aláírás létrehozásában a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon található „Használati útmutató” nyújt segítséget.
  • A letöltött kérelmet legyen szíves elküldeni, ne a letöltés linkjét!

Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com