OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Osztály

(NYAK)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000

Hibás adatok javítása a nyelvvizsga-bizonyítványban
Hatósági igazolás iránti kérelem

Tájékoztató

A 2021. november 18. után kiadott nyelvvizsga-bizonyítványokban a személyiadat- és lakcímnyilvántartási rendszerben tárolt és a jelentkezéskor érvényes személyi adatok szerepelnek, ezért a bizonyítvány nyomtatását követően ezek módosítására nincs lehetőség.

A 2021. november 18-át megelőzően kiállított nyelvvizsga-bizonyítványokban szereplő hibás adatok javítására az alábbi két lehetőséget biztosítjuk.

1) NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY ÚJRANYOMTATÁSA

Nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatására kizárólag nemváltás esetén van mód.

A nyelvvizsga-bizonyítvány újranyomtatását a bizonyítványt kiállító nyelvvizsgaközpontnál lehet kezdeményezni, mindenképpen őket kell felkeresnie a vizsgázónak a további részletek tisztázása érdekében.

A bizonyítvány újranyomtatása során eljárási költség merülhet fel, amelyet a vizsgaközpont állapíthat meg saját hatáskörében.

Megszűnt nyelvvizsgaközpont esetében nincs lehetőség a bizonyítvány újranyomtatására.

Házassági felvett név, valamint születési név megváltoztatása esetén nincs mód a bizonyítvány újranyomtatására, illetve hatósági igazolás kiállítására sincs lehetőség. Ezekben az esetekben a bizonyítvány tulajdonosa okmányaival vagy névváltoztatási okiratával tudja igazolni a bizonyítványon szereplő néveltérést.

2) HATÓSÁGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

Az Oktatási Hivatal hatósági igazolást az alábbi esetekben állít ki:
- a 2021. november 18-át megelőzően kiállított bizonyítványok esetén,
- további keresztnév hiánya,
- hibás születési hely,
- hibás születési idő esetén,
- névelírás esetén.

Házassági felvett név, valamint születési név megváltoztatása esetén nincs mód a bizonyítvány újranyomtatására, illetve hatósági igazolás kiállítására sincs lehetőség. Ezekben az esetekben a bizonyítvány tulajdonosa okmányaival vagy névváltoztatási okiratával tudja igazolni a bizonyítványon szereplő néveltérést.

A hatósági igazolás csak az eredeti bizonyítvánnyal együtt érvényes.

Az eljárás során a kérelmező NEM kap új nyelvvizsga-bizonyítványt, hanem iratot állítunk ki a részére.

Az ügyintézési határidő hiánytalan kérelem benyújtása esetén 8 naptári nap, hiánypótlási felhívás esetén legfeljebb 60 nap. Az ügyintézési határidőbe a postázás nem számít bele. Az eljárás díjmentes.

A 2021. november 18. után kiállított nyelvvizsga-bizonyítványokban előforduló hibás adatok esetén kérjük, szíveskedjék az info.nyak@oh.gov.hu e-mail címre írni, amennyiben szeretne hatósági igazolást igényelni. Ebben az esetben nem szükséges a kérelem űrlapot kitöltenie.

A kérelem benyújtásának módja:

 • Személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.), ügyfélfogadási időben a helyben leadható, 1 példányban kitöltött és aláírt Kérelem űrlappal.
  • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanú által aláírt Meghatalmazás c. űrlap bemutatása is szükséges.
 • Postai úton a 1363 Budapest, Pf. 112 címre küldhető be a kérelem.
 • E-mailben csak digitális aláírással ellátott kérelem nyújtható be.
  • Amennyiben rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, akkor az AVDH szolgáltatás segítségével digitálisan aláírhatja kérelmét, díjmentesen a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon.
  • A digitális aláírás létrehozásában a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon található „Használati útmutató” nyújt segítséget.
  • A digitálisan aláírt kérelem szükséges a letöltés linkje helyett.
  • A kérelmet NEM az Ügyfélkapun keresztül, hanem az info.nyak@oh.gov.hu e-mail címre kérjük elküldeni!

Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com

Utoljára frissítve: 2022.11.03.