OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

Honosítás

Tájékoztató

Honosítani külföldi nyelvvizsgaközpont egynyelvű, általános, illetve szaknyelvi típusú nyelvvizsga-bizonyítványát lehet, amennyiben:

 • a nyelvvizsga-bizonyítvány 2000.01.01. után szerzett
 • a vizsgázó a vizsga évében betöltötte a 14. életévét
 • a nyelvvizsga szerepel a lap alján található, nyelvek szerint lebontott táblázatban

2011. március 27-től megszűnt az egyedi honosítás, de a korábban kiadott egyedi honosítási határozatok nem veszítik el érvényességüket.

A honosításról kérelemre az Oktatási Hivatal honosítási határozatot állít ki. A honosítási határozat csak az eredeti külföldi nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együtt érvényes.

Az eljárás során új nyelvvizsga-bizonyítvány nem kerül kiállításra.

Az ügyintézési határidő 8 naptári nap, melybe a postázás nem számít bele.

Benyújtandó dokumentumok:

 • Kitöltött és aláírt Kérelem űrlap 1 példányban
 • Meghatalmazott útján történő ügyintézés esetén két tanú által aláírt meghatalmazás
 • Hitelesített nyelvvizsga-bizonyítvány másolat
  Nyelvvizsga-bizonyítványról hitelesített másolatot
  • a kiállító szervezet/vizsgaközpont vagy
  • a vizsga helyszíneként megjelölt képzőintézmény (vizsgahely) vagy
  • közjegyző (lehet külföldi közjegyző is) készíthet
  • személyes ügyintézés esetében elegendő az eredeti bizonyítvány bemutatása az ügyfélszolgálaton
 • Az eljárási díj (10.000,- Ft) befizetését igazoló csekk feladóvevénye vagy az átutalás teljesítését (végrehajtott átutalást) igazoló bizonylat (kinyomtatott képernyőfotó)

Banki átutalás belföldről:

 • Kedvezményezett: Oktatási Hivatal
 • Bankszámlaszám: 10032000-00282637-00000000
 • Közlemény: OH-NYAK – honosítás és a honosítandó nyelvvizsga-bizonyítvány birtokosának neve, ahogy az a kérelmen szerepel

Banki átutalás külföldről:

 • Kedvezményezett neve, címe: Oktatási Hivatal 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
 • Számlavezető bank neve: Magyar Államkincstár.
 • Számlavezető bank címe: 1139 Budapest, Váci út 71.
 • IBAN: HU94 10032000 00282637 00000000
 • SWIFT-BIC: MANEHUHB
 • Közlemény: OH-NYAK – honosítás és a honosítandó nyelvvizsga-bizonyítvány birtokosának neve, ahogy az a kérelmen szerepel (pl. OH-NYAK – Honosítás Minta Petra)

A DSD II. vizsga honosítása 2017. június 18-tól díjmentes.

A benyújtás módja:

 • postai úton (OH-NYAK, 1363 Budapest, Pf. 112.)
 • személyesen az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán (1122 Budapest, Maros utca 19-21.), ügyfélfogadási időben

Honosítható külföldi nyelvvizsgák

arab | angol | baszk | bolgár | cseh | dán | észt | finn | francia | görög | héber | holland | horvát | ír | japán | katalán | kínai | koreai | lengyel | litván | német | norvég | olasz | orosz | portugál | román | spanyol | svéd | szerb | szlovák | szlovén | török | vietnami

Letölthető dokumentumokA PDF formátumú kérelem olvasásához szüksége lesz a számítógépére telepített ingyenes Adobe Acrobat Reader programra. Amennyiben nem rendelkezik vele, le tudja tölteni a következő címről: http://www.acrobat.com