OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Osztály

(NYAK)

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000
PROFEX Nyelvvizsgaközpont
(akkreditált nyelvvizsgaközpont, az akkreditáció dátuma: 2000.09.05.)
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Telefon: (72) 536-457 Fax: (72) 536-297
Honlap: http://profex.aok.pte.hu/ »
E-mail: profex.nyelvvizsga@aok.pte.hu »

    A nyelvvizsgaközponthoz akkreditált nyelvvizsgák:

  • angol jogi és közigazgatási szaknyelvi, kétnyelvű (PROFEX jogi- és közigazgatási szaknyelvi)
  • angol orvosi szaknyelvi, kétnyelvű (PROFEX orvosi szaknyelvi vizsga)
  • cigány (beás) általános, kétnyelvű (PROFEX általános nyelvvizsga)
  • német jogi és közigazgatási szaknyelvi, kétnyelvű (PROFEX jogi- és közigazgatási szaknyelvi)
  • német orvosi szaknyelvi, kétnyelvű (PROFEX orvosi szaknyelvi vizsga)

Vizsgahelyek:

CAM-DEB Cambridge Nyelvoktató és -vizsgáztató Kft.
(az akkreditáció dátuma: 2004.12.13.)
Cím: 4024 Debrecen, Blaháné utca 2.
Telefon: (52) 476-303, (20) 345-4208
Honlap: http://www.cambridgenyelviskola.hu »
E-mail: vizsga@cambridgenyelviskola.hu »

Fundatia Studium Prospero
(az akkreditáció dátuma: 2008.09.08.)
Cím: 540027 Marosvásárhely, Cuza Vodă u. 22.
Telefon: + 40 265 250 773
E-mail: office@studium.ro »

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Kar, Idegennyelvi Lektorátus

(az akkreditáció dátuma: 2006.05.31.)
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.
Telefon: (1) 429-7232
Honlap: http://jak.ppke.hu/idegen-nyelvi-lekrtoratus/ »
E-mail: lektoratus@jak.ppke.hu »

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
(az akkreditáció dátuma: 2005.01.31.)
Cím: 7622 Pécs, 48-as tér 1.
Telefon: (72) 501-559/23194
Honlap: https://ajk.pte.hu/hu/szaknyelvi-vizsgakozpont »
E-mail: harmat.beata@ajk.pte.hu »

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
(az akkreditáció dátuma: 2000.09.05.)
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Telefon: (72) 536-457
Honlap: http://profex.aok.pte.hu »
E-mail: profex.nyelvvizsga@aok.pte.hu »

PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
(az akkreditáció dátuma: 2002.04.29.)
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Telefon: (72) 503-600/24373
Honlap: http://nevtud.btk.pte.hu »
E-mail: orsos.anna@pte.hu »

Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézet
(az akkreditáció dátuma: 2000.09.05.)
Cím: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefon: (1) 215-9338
Honlap: https://semmelweis.hu/szaknyelv/nyelvvizsgak/profex-2/ »
E-mail: biro-szabo.angelika@semmelweis-univ.hu »

SZTE Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar
Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoport

(az akkreditáció dátuma: 2000.09.05.)
Cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 35.
Telefon: (30) 146-4374
Honlap: http://web.szote.u-szeged.hu/szakford/new/index.html »
E-mail: dallmann.petra@med.u-szeged.hu »