A vizsgaközpont és vizsgarendszerei alapdokumentumai

Dokumentum Célja Dokumentumok száma Tartalmának szabályozása Célközönség Frissítés* és feltöltés Elérhetőség
vizsgaleírás
(specifikáció)
vizsgafejlesztés kiinduló dokumentuma; a mérés céljának, tartalmának és módjának meghatározása vizsgarendszerenként 1 db,
a nyelvenkénti eltérések a releváns helyeken jelölendők
AK II. fejezet A.2. pont vizsgafejlesztők, vizsgáztatók, értékelők
(+BMR kidolgozói)
amennyiben az AK változása vagy rendszermódosítás szükségessé teszi rex*
hatósági vizsgaleírás (HVL) a vizsgaleírás standardizált tartalmú és szerkezetű, pontokba szedett kivonata vizsgarendszerenként 1 db,
a nyelvenkénti eltérések a releváns helyeken jelölendők
AK Hatósági vizsgaleírás c. rész NYAK/NYAT és szakértőik a vizsgaleírás változásával egyidejűleg rex*
Belső Működési Rend (BMR) a vizsgaközpont és vizsgahelyei működésének szabályozása;
a vizsgafejlesztés és vizsgaszervezés menetének és szabályainak leírása
vizsgaközpontonként
1 db
AK Belső Működési Rend c. rész vizsgafejlesztésben és vizsgaszervezésben résztvevők (vizsgaközpontban + vizsgahelyeken) legalább évente egyszer, legkésőbb az először érintett vizsgaidőszak előtt 10 nappal rex*
vizsgaszabályzat (VSZ) a vizsgázók teendőinek, jogainak és a rájuk vonatkozó szabályoknak pontokba szedett leírása vizsgaközpontonként
1 db
AK-ban nincs;
R. 8. § (2) h), továbbá a BMR és mellékletei vizsgázókra vonatkozó része
vizsgázók és potenciális vizsgázók változás esetén, legkésőbb az először érintett vizsgaidőszak jelentkezési időszakának kezdetét megelőző napon vkp-honlap

*működő vizsgaközpontok és -rendszerek esetében