A beszédkészség feladatok felhasználásának előírásai

Amennyiben a közvetítés mérése is szóban történik, akkor az alábbi előírások a közvetítés feladatokra is vonatkoznak.

1. A feladatsorok összeállítása

Beszédkészség feladatsoron az egy vizsgázó által megoldandó feladatok összességét értjük. A feladatsorok összeállítása kétféle módon történhet:

  1. A vizsgaközpont összeállítja a feladatsorokat, és meghatározza azt a sorrendet, amely alapján a feladatsorok a vizsgázókhoz rendelődnek.
  2. A vizsgaközpont összeállítja a battériát, melyből a vizsgán a vizsgázók húzzák az általuk megoldandó feladatokat.
A feladatokat vagy feladatsorokat tehát nem a vizsgáztató választja ki a vizsgázó számára.

2. Az egy battérián belüli feladatsorok száma

A beszédkészség vizsga battériája tartalmazza az adott vizsgaalkalommal és adott vizsgabizottságban felhasználandó feladatsorokat. A battérián belüli feladatsorok számát a következő szabályok szerint kell meghatározni:

  1. Amennyiben a vizsgázók előre meghatározott sorrend szerint kapják a feladatsorokat, a beszédkészség battériában a feladatsorok száma megegyezik az adott vizsgaeseményre beosztott vizsgázók számával.
  2. Amennyiben a vizsgázók húzzák a feladatokat, a beszédkészség battéria az adott vizsgaeseményre beosztott szóbeli vizsgázók létszámánál legalább kettővel több feladatsort tartalmaz.
  3. Ha egy vizsgaeseményen a feladatsorok száma nem éri el a vonatkozó a) vagy b) szabály szerint előírt számot, a vizsgáztatást csak zsilipeléssel lehet lebonyolítani.
Páros vizsga esetében a párosan megoldott feladatok battérián belüli számát értelemszerűen a vizsgázó párok száma alapján kell megállapítani.

3. A battériák száma

A felhasznált beszédkészség-feladatok sem két egymást követő vizsgaidőszakban, sem egy adott vizsgaidőszakon belüli két egymást követő vizsgaalkalommal nem ismétlődhetnek (még akkor sem, ha a vizsgaközpont egy évben csak egy vizsgát szervez). Ez alól kivételt képez, ha a vizsgaközpont a randomizálás módszerét alkalmazza, azaz minden egyes vizsgaalkalomra véletlenszerűen válogatja össze a feladatokat, s azokat minden vizsgaesemény után visszateszi a feladatkészletbe. Randomizáláshoz a vizsgarendszernek/vizsgaközpontnak akkora beszédkészség-feladatkészlettel kell rendelkeznie, hogy elemeinek száma feladatonként legalább 60 legyen.
Ha egy vizsgahelyen egy adott vizsgaalkalommal több teremben is folyik a vizsga, a vizsgabizottságok azonos vagy különböző battériákat egyaránt használhatnak.

4. A feladatkészlet megújítása

A felhasznált beszédkészség vizsgafeladatok feladattípusonként legalább 20%-át évente ki kell cserélni, kivéve abban az esetben, ha egy adott éven belül minden vizsgaalkalommal más feladatkészlettel vizsgáztatnak. Randomizálás esetén, amennyiben a feladatkészlet feladatonkénti elemeinek száma nyelvenként és szintenként meghaladja a 100-at, a felhasznált vizsgafeladatok legalább 10%-át kell évente lecserélni. Azonban minden vizsgaközpontnak rendszeresen el kell végeznie a feladatkészlet felülvizsgálatát, és a rosszul működő vagy elavult feladatok cseréjét. A feladatok frissítésének folyamatát a vizsgarendszerben követhetően dokumentálni kell, azaz egy-egy adott feladat felhasználásának paramétereit rendszerszerűen archiválni kell: rögzíteni kell a rendszerbe bekerülés időpontját, a felhasználás dátumait és helyeit (ha a vizsgahelyeken eltérő feladatkészletet alkalmaznak egy vizsgaidőszakban) és a rendszerből történő kikerülés időpontját. A dokumentációt 3 évig kell megőrizni. A feladatfrissítés évente ismétlődő időpontjáról a vizsgaközpont a BMR-jében rendelkezik.