Az ellenőrzés menete

A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 5/A § (1) szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ – valamint az általa kirendelt szakértő – a vizsgaközpontokat, vizsgarendszereket, vizsgahelyeket a munkaterve alapján ellenőrzi.

Eljárás leírása Kiegészítés
Az ellenőrzés hivatalból indított eljárás. A vizsgaközpont végzésben kap értesítést az ellenőrzés megindításáról. Ha az ellenőrzés keretében vizsgahely látogatása is történik, a szakértő a helyszínen köteles bemutatni a megbízólevelét.
A helyszíni ellenőrzés során Látogatási jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a helyszínen marad. Az ellenőrzés során keletkezett szakértői véleményt az ellenőrzés végén a vizsgaközpont véleményezheti.

A Látogatási jegyzőkönyv a szakértő helyszínen tett megállapításait tartalmazza, melyekre a vizsgaközpont/vizsgahely képviselője a helyszínen észrevételt tehet.
Az ellenőrzési eljárás határideje az első eljárási cselekménytől számított 60 nap. A határidőbe nem számít be a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.
Az ellenőrzés lezárása – eredményétől függően – történhet:
  • végzéssel
  • határozattal
A 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet 5/A. § szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a vizsgaközpont akkreditációját
  1. legfeljebb három hónapra felfüggeszti, ha
    1. a vizsgaközpont a felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget,
    2. az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozza,
    3. ismételt vagy súlyos jogszabálysértést követ el.
  2. visszavonja a vizsga eredményére közvetlenül kiható, súlyos és ismételt jogszabálysértés esetén.