Alapelvek számítógépes vizsgáztatás esetén

(Az alábbi elvek tudomásul vételéről és azok alkalmazására irányuló kötelezettségvállalásról szóló Nyilatkozat aláírva, lepecsételve kötelező Melléklet a számítógépes vizsga akkreditációs kérelméhez):

A vizsgaközpont tájékoztató felületein részletesen bemutatja a számítógépes vizsga menetét, és/vagy a számítógépes vizsga formátumát és felhasználói felületét tükröző mintafeladatsorokat tesz közzé.

 1. A vizsgaközpont minden vizsgahelyén biztosítja
  1. minden vizsgaalkalom során, a teremfelügyelőn kívül, legalább 1 fő informatikus jelenlétét, aki a vizsga előtt az eszközöket és a számítógépes felületeket beállítja, kipróbálja, azok állapotát jegyzőkönyvezi, és a vizsgák ideje alatt rendelkezésre áll az esetleg felmerülő technikai problémák kezelésére;
  2. a számítógépek olyan elrendezését, hogy az egymás mögött és mellett elhelyezkedő vizsgázók ne láthassanak rá egymás képernyőjére;
  3. minden teremben 10 vizsgázónként legalább 1, a vizsgaközpont informatikai rendszeréhez kapcsolt, a 3. a) és b) pontban leírt feltételeknek megfelelő tartalék számítógép rendelkezésre áll;
  4. hogy a központi és helyi számítógépes adminisztrációs központ a személyi és a tárgyi feltételek területén is képes a vizsgáztatás közben előforduló vis maior események kezelésére.
 2. A vizsgaközpont által működtetett zárt informatikai rendszer biztosítja, hogy
  1. a központi adminisztrációs rendszer és a vizsgahelyszíneken működő rendszerek között folyamatos, zavartalan és biztonságos az adatátvitel;
  2. a vizsgaközpont felelős munkatársain kívül illetéktelen személy nem fér hozzá a vizsgára jelentkezők adataihoz, a vizsgafeladatokhoz, a vizsgafeladatsorokhoz, a megoldásokhoz és az értékeléshez; a szerkesztés és a hozzáférés naplózott;
  3. a vizsgázói azonosítók, a vizsgázóhoz rendelt feladatsorok, a vizsgázó által adott megoldások és a megoldókulcs az értékelés, az elemzés és a megtekintés céljából visszakereshetően kapcsolódnak egymáshoz.
 3. A vizsgáztatásra használt számítógépes rendszer biztosítja, hogy
  1. a vizsgahelyszíneken egyenlőek a feltételek: pl. vizsganyelvenként azonos a billentyűzet-kiosztás, azonos a megoldásra rendelkezésre álló időkeret, és a vizsgafeladatok azonos módon jelennek meg;
  2. egységesen legalább 15” a képernyők átmérője; rendelkezésre áll a vizsga nyelvére jellemző karakterkiosztást tartalmazó, legalább 101 gombos billentyűzet, egér, a vizsga során a feladatok jól láthatóak, a vizsgázó igényeinek megfelelően változtatható a feladatok megjelenítésére használt karakterek mérete; beszédértés vizsgánál szabályozható a hangerő;
  3. a vizsgázók a számítógépen a vizsgázói felületen a megengedett szótár használatán kívül más alkalmazást (pl. egyéb szótárprogramot, szövegszerkesztőt, weboldalt) nem érnek el;
  4. a vizsgázót semmilyen felugró ablak (pl. az operációs rendszer vagy víruskereső frissítése) nem zavarja meg a vizsga során;
  5. az azonosítást és a bejelentkezést követően, a vizsgafolyamat során, a vizsgázó monitorján folyamatosan látható legalább egy azonosító adat (pl. név, kód, anyakönyvi szám);
  6. a vizsgázó jól láthatóan követni tudja a feladatok sorszámát, valamint a feladatok megoldására rendelkezésre álló és a vizsga végéig hátralévő időt;
  7. a vizsgázó által elkészített megoldásokról közvetlenül a vizsga véglegesítése után a számítógépes rendszer időbélyeggel ellátott, a vizsgaközpont digitális aláírását és opcionálisan a NYAK időbélyegét és digitális aláírását tartalmazó digitális lenyomatot készít. és azokat a vizsgázó megoldásához kapcsolja.