I. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGAHELYE(I)

F. A hatósági ellenőrzés

 1. A 137/2008 (V. 16.) kormányrendelet 5/A § (1) szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály (továbbiakban (HIVATAL) – valamint az általa kirendelt szakértő – a vizsgaközpontokat, vizsgarendszereket, vizsgahelyeket a munkaterve alapján ellenőrzi.

 2. Az ellenőrzés Hivatalból indított eljárás. A vizsgaközpont végzésben kap értesítést az ellenőrzés megindításáról. Az ellenőrzési eljárás határideje az első eljárási cselekménytől számított 60 nap. A határidőbe nem számít bele a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.

 3. Ha az ellenőrzés keretében vizsgahely látogatása is történik, a szakértő a helyszínen köteles bemutatni a megbízólevelét. A szakértő az ellenőrzés során
  • betekinthet a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó irataiba, valamint a vizsgákon felhasznált feladatlapokba,
  • részt vehet a vizsgákon, és
  • kérdéseket tehet fel a vizsgáztatóknak.

 4. A helyszíni ellenőrzés során Látogatási jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a helyszínen marad. A Látogatási jegyzőkönyv a szakértő helyszínen tett megállapításait tartalmazza, melyekre a vizsgaközpont/vizsgahely képviselője a helyszínen észrevételt tehet. Az ellenőrzés során keletkezett szakértői véleményt az ellenőrzés végén a vizsgaközpont véleményezheti.

 5. Az ellenőrzés lezárása – eredményétől függően – történhet végzéssel vagy határozattal. A 137/2008. (V. 16.) kormányrendelet 5/A. § szerint az HIVATAL a vizsgaközpont akkreditációját
  • legfeljebb három hónapra felfüggeszti, ha
   1. a vizsgaközpont a felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget,
   2. az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozza,
   3. ismételt vagy súlyos jogszabálysértést követ el, vagy
  • visszavonja a vizsga eredményére közvetlenül kiható, súlyos és ismételt jogszabálysértés esetén.