IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

A. Új vizsgaközpont akkreditációja

A vizsgaközpont működésének feltételeit az AK I. A. fejezete szabályozza.

A vizsgaközpont az akkreditációs kérelmet 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak az alább letölthető űrlap szerint a benne meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelem kötelezően tartalmazza az akkreditációs díj befizetésének igazolását a 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján.