IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

F. Számítógépes vizsgaformátum akkreditációja

Számítógépes vizsgaformátum akkreditációja a következő eljárások során történhet:

A vonatkozó kérelmek mellett az alább letölthető űrlapot mindhárom esetben ki kell tölteni. A kérelemhez kötelező melléklet még egy aláírt és lepecsételt Nyilatkozat az AK II. A. 7. pontjában (Alapelvek számítógépes vizsgáztatás esetén) foglaltak tudomásul vételéről és azok alkalmazására irányuló kötelezettségvállalásról. Számítógépes vizsga szervezéséhez a vizsgahelyek tekintetében is minden esetben akkreditációs eljárást kell lefolytatni.