I. FEJEZET: AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGAHELYE(I) »

 1. Az akkreditált vizsgaközpont működési feltételei »
  1. A működő vizsgaközpont »
  2. A vizsgaközpont vizsgarendszere(i) »
  3. A működő vizsgaközpont tárgyi feltételei »
  4. A működő vizsgaközpont személyi feltételei »
  5. A vizsgaközpont zavartalan működésének feltételei »
 2. A vizsgaközpont alapdokumentumai »
  A vizsgaközpont Belső Működési Rendje Hatályos: 2020. január 1-től »
 3. Az akkreditált vizsgahely működési feltételei »
  1. A működő vizsgahely »
  2. A működő vizsgahely személyi feltételei »
  3. A működő vizsgahely tárgyi feltételei »
 4. Vizsgahely bővítése »
 5. Vizsgahelyszín/-terem cseréje »
 6. A hatósági ellenőrzés »

II. FEJEZET: AZ AKKREDITÁLT VIZSGARENDSZER »
 1. Az akkreditált vizsgarendszer működési feltételei »
 2. A vizsgarendszer alapdokumentumai »
  Vizsgaleírás (vizsgaspecifikáció) »
  Hatósági vizsgaleírás »
 3. A nyelvvizsga szintjeinek illesztése a KER-hez »
 4. A nyelvvizsgáztatás folyamatszerű követelményei »
 5. Statisztikai elvárások »
 6. Súlyos jogszabálysértések és szakmai hibák »

III. FEJEZET: AZ AKKREDITÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA »
 1. Az akkreditáció megújításának feltételei »
 2. Az akkreditáció megújításának menete »
 3. Önértékelési beszámoló »

IV. FEJEZET: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK »
 1. Új vizsgaközpont akkreditációja »
 2. Új vizsgahely létesítése, helyszínének bővítése, cseréje »
  Kérelem új vizsgahely létesítésére »
  Kérelem vizsgahely bővítésére »
  Kérelem vizsgahelyszín, terem cseréjére »
 3. Új vizsgarendszer akkreditációja »
  Kérelem új vizsgarendszer akkreditációjára »
 4. Vizsgarendszer módosítása »
 5. Kétnyelvű vizsgák egynyelvűsítése »
 6. Számítógépes vizsgaformátum akkreditációja »
  Kérelem számítógépes vizsgaformátum akkreditációjára »
 7. Vizsgaprofil akkreditációja »
  Kérelem vizsgaprofil akkreditációjára »
 8. Vizsgarendszer bővítése »
  Kérelem új vizsganyelv akkreditációjára »
  Kérelem új vizsgaszint akkreditációjára »

FOGALOMTÁR »

NYELVVIZSGÁZTATÁSI ÉS SZINTILLESZTÉSI DOKUMENTUMOK »

HIVATKOZÁSOK »