I. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGAHELYE(I)

B. A vizsgaközpont alapdokumentumai

A vizsgaközpont két alapdokumentummal rendelkezik: (1) Belső Működési Rend és (2) vizsgaszabályzat. Az alapdokumentumok célját, számát, tartalmát, frissítését és elérhetőségét az AK szabályozza az alábbi táblázatnak megfelelően. A vizsgaközpont és vizsgarendszerei alapdokumentumaiban található előírások és információk egymással összhangban vannak. Ld. még: A vizsgarendszer alapdokumentumai.

Dokumentum Célja Dokumentu­mok száma Tartalmának szabályozása Célközönség Frissítés* és feltöltés Elérhetőség
Belső Működési Rend (BMR) a vizsgaközpont és vizsgahelyei működésének szabályozása;
a vizsgafejlesztés és vizsgaszervezés menetének és szabályainak leírása
vizsga­központonként 1 db AK Belső Működési Rend c. rész vizsgafejlesztés­ben és vizsga­szervezésben résztvevők (vizsga­központban + vizsgahelyeken) legalább évente egyszer, legkésőbb az először érintett vizsgaidőszak előtt 10 nappal REX*
vizsgaszabályzat (VSZ) a vizsgázók teendőinek, jogainak és a rájuk vonatkozó szabályoknak pontokba szedett leírása vizsga­központonként 1 db AK-ban nincs;
R. 8. § (2) h), továbbá a BMR és mellékletei vizsgázókra vonatkozó része
vizsgázók és potenciális vizsgázók változás esetén, legkésőbb az először érintett vizsgaidőszak je­lentkezési idő­szakának kez­detét megelőző napon a vizsgaköz­pont honlapja

* működő vizsgaközpontok és -rendszerek esetében