IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

H. Számítógépes vizsgaformátum akkreditációja

Számítógépes vizsgaformátum akkreditációja a II. A. 7. ponttal összhangban a következő eljárások során történhet:

A vonatkozó kérelmek mellett az alább letölthető releváns űrlapo(ka)t is ki kell tölteni. Számítógépes vizsga szervezéséhez a vizsgahelyek tekintetében is minden esetben akkreditációs eljárást kell lefolytatni. Papíralapú vizsgára akkreditált vizsgatermekben történő sajátgépes vizsgáztatás kérelmezéséhez az alábbi Kérelem számítógépes vizsgaformátum akkreditációjára c. űrlap 4.16. pontjában kért kiegészítő mellékletet is be kell nyújtani.

Online nyelvvizsgáztatásra kérelmet csak akkreditált számítógépes vizsgarendszerrel rendelkező vizsgaközpont nyújthat be. Számítógépes nyelvvizsgarendszerrel nem rendelkező vizsgaközpont egyidejűleg is benyújthat számítógépes vizsgaformátummal történő kiegészítésre és egyedi vizsgahelyszínen (online) történő nyelvvizsgáztatásra irányuló kérelmet.