I. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGAHELYE(I)

D. Vizsgahely bővítése

  1. Vizsgahely bővítése megnövekedett vizsgázói létszám esetén abban az esetben indokolt, ha az adott vizsgahelyen az írásbeli és/vagy beszédértés vizsgára beosztottak száma legalább egy vizsgaidőszakban elérte a rendelkezésre álló teremkapacitás 90%-át. Vizsgahely bővítése kérelmezhető továbbá a vizsgahely előre látható szervezési akadályoztatása esetén, de csak határozott időre.

  2. A vizsgahely kapacitása legalább 50, legfeljebb 200 fővel növelhető.

  3. A helyszínbővítés iránti kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha a vizsgahely minden akkreditált vizsgatermének kapacitása a Hivatal elektronikus nyilvántartásában (REX) szerepel, és a bővítésbe bevonandó vizsgahelyszín minden tekintetben megfelel az AK I. C. 3. pontjában foglaltaknak.

  4. Számítógépes vizsga esetén a bevonandó vizsgahelyszín infrastruktúrája megfelel az AK II. G. pontban (Alapelvek számítógépes nyelvvizsgáztatás esetén) foglaltaknak.