I. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGAHELYE(I)

E. Vizsgahelyszín/-terem cseréje

  1. Vizsgahelyszín/-terem cseréje esetén a vizsgahely egyidejűleg kéri vizsgatermek kivonását és új termek akkreditációját határozatlan vagy határozott időre. Másik települést érintő helyszín cseréje nem lehetséges.

  2. Az újonnan bevonandó termek kapacitása legfeljebb 30%-kal haladja meg a használatból kivont vizsgatermek kapacitását.

  3. A helyszíncsere iránti kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha a vizsgahely minden akkreditált vizsgatermének kapacitása a Hivatal elektronikus nyilvántartásában (REX) szerepel, és a bevonandó vizsgahelyszín vagy termek minden tekintetben megfelelnek az AK I. C. 3. pontjában foglaltaknak.

  4. Számítógépes vizsga esetén a bevonandó vizsgahelyszín infrastruktúrája megfelel az AK II. G. pontban (Alapelvek számítógépes nyelvvizsgáztatás esetén) foglaltaknak.