I. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGAHELYE(I)

F. A hatósági ellenőrzés

 1. A R. 5/A § (1) szerint az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztály (továbbiakban (Hivatal) – valamint az általa kirendelt szakértő – a vizsgaközpontokat, vizsgarendszereket, vizsgahelyeket a munkaterve alapján ellenőrzi.

 2. Az ellenőrzés Hivatalból indított eljárás. A vizsgaközpont végzésben kap értesítést az ellenőrzés megindításáról. Az ellenőrzési eljárás határideje az első eljárási cselekménytől számított 60 nap.

  Hatósági ellenőrzés a következő esetekben történik:
  • Újonnan akkreditált vizsgarendszer esetén a Hivatal az akkreditációt követő egy év (365 nap) elteltétől számított harminc napon belül ellenőrzi a vizsgarendszer működését. Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet kapnak az akkreditációs eljárás során észrevételezett esetleges problémák, hiányosságok.
  • Már működő vizsgarendszer esetén a hatósági ellenőrzés a kétévenkénti akkreditáció-megújítási eljárás részét képezi (ld. AK III. A.).
  • Amennyiben a vizsgarendszer akkreditációjának megújítását a Hivatal feltétel(ek) kiszabásával engedélyezi (ld. AK III. B. 5.), a feltétel(ek) teljesítésének ellenőrzése szintén történhet hatósági ellenőrzés formájában.
  • Indokolt esetben a Hivatal rendkívüli hatósági ellenőrzést is elrendelhet.

 3. Helyszíni ellenőrzés esetén a szakértő köteles bemutatni a megbízólevelét. A szakértő az ellenőrzés során
  • betekinthet a vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó, az ellenőrzés tárgyát képező valamennyi írásos, valamint elektronikus dokumentumba és nyilvántartásba, köztük a vizsgákon felhasznált feladatlapokba,
  • részt vehet a vizsgákon, és számítógépes vizsgákon vizsgázói és ellenőri szintű hozzáférést kaphat a vizsgáztató rendszerhez, továbbá egyedileg nem akkreditált vizsgahelyen történő vizsgáztatás esetén betekintést nyerhet a vizsgáztatás folyamatába,
  • kérdéseket tehet fel a vizsgaközpont és a vizsgahely munkatársainak, illetve a vizsgáztatóknak.

 4. A helyszíni ellenőrzés során Látogatási jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a helyszínen marad. A Látogatási jegyzőkönyv a szakértő helyszínen tett megállapításait tartalmazza, melyekre a vizsgaközpont/vizsgahely képviselője a helyszínen észrevételt tehet. Az ellenőrzés során keletkezett szakértői véleményt az ellenőrzés végén a vizsgaközpont véleményezheti.

 5. Az ellenőrzés lezárása – eredményétől függően – történhet végzéssel vagy határozattal. A R. 5/A. § szerint a Hivatal a vizsgaközpont akkreditációját
  • legfeljebb három hónapra felfüggeszti, ha
   1. a vizsgaközpont a felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget,
   2. az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozza,
   3. ismételt vagy súlyos jogszabálysértést követ el,
  • vagy visszavonja a vizsga eredményére közvetlenül kiható, súlyos és ismételt jogszabálysértés esetén.