II. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGARENDSZER

B. A vizsgarendszer alapdokumentumai

A vizsgarendszer két alapdokumentummal rendelkezik: (1) vizsgaleírás (vizsgaspecifikáció), (2) hatósági vizsgaleírás (továbbiakban: HVL). Az alapdokumentumok célját, számát, tartalmát, frissítését és elérhetőségét az AK szabályozza, az alábbi táblázatnak megfelelően. A vizsgaközpont és vizsgarendszerei alapdokumentumaiban található előírások és információk egymással összhangban vannak. Ld.: AK I. B. A vizsgaközpont alapdokumentumai.

Dokumentum Célja Dokumentu­mok száma Tartalmának szabályozása Célközönség Frissítés* és feltöltés Elérhetőség
vizsgaleírás
(vizsga-specifikáció)
vizsgafejlesztés kiinduló doku­mentuma; a mérés céljának, tartalmának és módjának meg­határozása vizsgarendszeren­ként 1 db, a nyelvenkénti és profilonkénti eltérések a releváns helyeken jelölendők AK II. B. Vizsgaleírás c. rész vizsgafejlesztők, vizsgáztatók, értékelők
(+BMR kidolgozói)
amennyiben az AK változása vagy rendszermódosítás szükségessé teszi REX*
hatósági vizsgaleírás (HVL) a vizsgaleírás standardizált tartalmú és szerkezetű, pontokba szedett kivonata vizsgarendszeren­ként 1 db, a nyelvenkénti és profilonkénti eltérések a releváns helyeken jelölendők AK II. B. Hatósági vizsgaleírás c. rész NYAK/NYAT és szakértőik a vizsgaleírás változásával egyidejűleg REX*

* működő vizsgaközpontok és -rendszerek esetében

Vizsgaleírás (vizsgaspecifikáció)

A vizsgaleírás a vizsgafejlesztés kiinduló dokumentuma, amely meghatározza a mérés célját, tartalmát és módját. A vizsgaközpont minden vizsgarendszerére egy vizsgaleírást készít, melyben a nyelvek és profilok közti eltéréseket a releváns helyeken jelöli. A vizsgaleírást akkor frissíti és tölti fel a REX-re újra a vizsgaközpont, ha az AK változása vagy az adott vizsgarendszer módosítása szükségessé teszi.

A vizsgaleírás részletesen ismerteti a következőket:

A vizsgaleírás tartalmazza a hivatkozott mellékleteket is.

Hatósági vizsgaleírás

A HVL a vizsgaleírás/vizsgaspecifikáció legfontosabb elemeinek egységesített szempontok és szerkezet szerinti, pontokba szedett formája, mely a Hivatal/NYAT és szakértői számára készül magyar nyelven. A vizsgaközpont minden vizsgarendszerére egy hatósági vizsgaleírást készít, melyben a nyelvek és profilok közti eltéréseket a releváns helyeken jelöli. Mivel a hatósági vizsgaleírás a vizsgaleírás kivonata, nem tartalmaz a vizsgaleírásban nem megjelenő vagy azzal ellentétes tartalmat, és változásával egyidejűleg frissül és kerül fel a REX-re.

A hatósági vizsgaleírás elemei:

 1. Összefoglaló táblázat a vizsga felépítéséről (szintenként)

  (A sorok száma a mért készségek vagy egyéb vizsgarészek és az alkalmazott feladatok száma szerint értelemszerűen bővíthető.)

  Rész­vizsga Mért készség Feladattípus és szövegtípus Szaknyelv / általános nyelv / profil* Item és terjedelem Maximálisan elérhető pontszám Készség aránya (%) a teljes vizsgára nézve Teljesítési minimum Idő
  Szó­beli                
                 
  Írás­beli                
                 
  *csak szaknyelvi nyelvvizsga vagy profilok alkalmazása esetén szükséges

 2. Jellegzetes célnyelvi helyzetek szintenként (felsorolás, max. 2000 n)

 3. Témakörök szintenként (felsorolás, max. 2000 n)

 4. Értékelési skálák szintenként (teljes terjedelemben)

 5. Az értékelés módszerének leírása (szóbeli, írásbeli, max. 6000 n)

 6. Az eredményszámítás módjának leírása (szóbeli, írásbeli, pl. pontok átváltása, utólagos korrekció stb., max. 6000 n)

 7. Szóbeli vizsgavezetés, pl. standardizált utasítások (max. 6000 n)

 8. A szótárhasználat szabályai (ha engedélyezett) és a használható szótár(ak) pontos meghatározása

 9. Link, ahonnan a mintafeladatsorok letölthetők