III. fejezet: AZ AKKREDITÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA

A. Az akkreditáció megújításának feltételei

Vizsgaközpont, vizsgarendszer, vizsganyelv és a vizsgahelyek akkreditációjának megújítására a R. 12. § értelmében akkreditált vizsgaközpont jogosult. A kérelmet a vizsgaközpont a vizsgaközpont és vizsgarendszer akkreditációjáról vagy az akkreditáció megújításáról szóló határozat átvételének dátumától számított 24. hónapban küldi meg a Hivatalnak.

A kérelemhez a vizsgaközpont csatolja:

 1. az akkreditációját megújítandó vizsgaközpont, vizsgarendszer nevét, a megújítandó vizsganyelvek felsorolását, szintjeit, fajtáit és profiljait, az aktívként működtetni kívánt és a kivonandó vizsgahelyek felsorolását a Hivatal elektronikus nyilvántartásában (továbbiakban: REX) szereplő azonosító szám jelölésével;
 2. nyilatkozatokat arról, hogy
  1. a REX-en szereplő dokumentumok a valóságnak megfelelnek;
  2. a vizsgarendszer(ek)nek a REX-en szereplő vizsgáztatói listája aktualizált, és a vizsgáztatók a R. 8. § (2) g) pont szerinti rendszerességgel képzésben, illetve továbbképzésben részesültek;
  3. a vizsgaközpont és a megújítandó vizsgahelyek honlapján a vizsgákról szóló információ hiánytalan és korrekt;
  4. a vizsgaközpont vizsgahelyei jogszabályszerű és a Belső működési rendnek és a vizsgaszabályzatnak megfelelő működését tervszerűen és dokumentáltan ellenőrzi;
  5. külföldi vizsgaközpont magyarországi képviselete esetén aktualizálták a felhatalmazást/együttműködési megállapodást a vizsgák magyarországi lebonyolításáról és annak feltételeiről;
 3. a 12/2013 (II. 12.) EMMI rendelet 3. melléklete szerint befizetett igazgatási szolgáltatási díj átutalásának igazolását, valamint az igazgatási szolgáltatási díj kiszámításának alapjául szolgáló adatokat táblázatban (lehetőség van a kérelem benyújtását megelőzően a 12/2013 (II. 12.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján kiszámított összeg megnevezésével számlát kérni a Hivataltól);
 4. a vizsgaközpont hatályos alapító okiratát/cégkivonatát.

A kérelmet a vizsgaközpont 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak.