III. fejezet: AZ AKKREDITÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA

B. Az akkreditáció megújításának menete

 1. Az akkreditált vizsgaközpont benyújtja az akkreditáció megújítására irányuló kérelmét az AK III. A. 1., 2., 3., 4. pontja szerint.
  A Hivatal megállapítja, hogy a dokumentáció hiánytalan-e, és
  1. hiánytalan benyújtás esetében az eljárást elindítja,
  2. hiányos dokumentáció esetében (formai) hiánypótlásra szólít fel. Ha az igazgatási szolgáltatási díj a hiánypótlásra nyitva álló határidőig sem érkezik be, a kérelem elbírálása elutasítással zárul.

 2. Hiánytalan kérelem esetén a Hivatal megküldi a vizsgaközpontnak az Önértékelési beszámolónak (továbbiakban: ÖB) a vizsgaközpont rendszereire és vizsganyelveire aktualizált formáját, amelyet a vizsgaközpont vizsganyelvenként kitölt, és a kért egyéb dokumentumokat mellékeli. Az ÖB beküldési határideje a kézhezvételtől számított 20 nap. Tartalmi hiánypótlás nem lehetséges. Amennyiben a vizsgaközpont hiányosan tölti ki az ÖB-t, a NYAT és a Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg a döntését.

 3. A NYAT szakértői a R. 5. § (1) d) alapján ellenőrzés keretében az akkreditáció megújítása során vagy előzetes ellenőrzés keretében az akkreditáció lejárata előtti valamely vizsgaidőszak során, éles vizsgán meglátogatják a vizsgaközpont aktív vizsgahelyeinek kb. 20%-át, de – ahol egynél több aktív vizsgahely van – legalább 2 és legfeljebb 10 vizsgahelyet, vagy korábbi szóban teljesített vizsgák hangfelvételeit kérik be a vizsgaközponttól.

  A Hivatal és a NYAT az ellenőrzött vizsgák alapján megállapítják, hogy a vizsgaszervezés, a vizsgák biztonságos működése, a szóbeli vizsgák értékelése megfelelő-e.

  A megújítási kérelem elbírálásával egyidejűleg történő ellenőrzésről szóló összesített szakértői jelentés a megújítási kérelem elbírálását záró dokumentáció része, és annak tapasztalata a megújításról szóló döntés részét alkotja.


 4. A NYAT a Tartalmi bírálat c. űrlapban felsorolt szempontok alapján azt vizsgálja, hogy a megküldött dokumentumok alapján a vizsgarendszer működése megfelel-e a R. és az AK II. 1-6. pontjában foglaltaknak. A Hivatal azt vizsgálja, hogy a vizsgaközpont működése megfelelő-e, vagyis a vizsgaközpont és a vizsgahelyek együttműködése megfelelően dokumentált és biztonságos-e, a tájékoztatás teljeskörű-e.

  Ennek alapján a NYAT állást foglal és összesített testületi véleményt fogalmaz meg a vizsgaközpont, vizsgarendszere(i) és vizsganyelve(i) akkreditációjának megújíthatóságáról a kérelemben foglaltak szerint.

  A vizsgaközpont működése nem felel meg a R. és az AK II. 1-6. pontjában foglaltaknak, amennyiben a vizsgaközpont súlyos jogszabálysértést követ el, vagy súlyos szakmai hibát vét.


 5. A Hivatal dönt a kérelmezett akkreditáció megújíthatóságáról, illetve feltételeket szab az adott vizsgarendszer további működéséhez. A Hivatal a megújításról szóló határozatban
  1. 24 hónapra megújítja a vizsgaközpont által kérelmezett minden vizsgarendszer, vizsganyelv és vizsgahely akkreditációját;
  2. 24 hónapra engedélyezi a vizsgaközpont és egyes vizsgarendszereinek, egyes vizsganyelveinek, egyes vizsgahelyeinek további működését, és egyúttal egyes rendszerek, nyelvek, szintek, vizsgahelyek további működésével kapcsolatosan feltételeket szab;
  3. felfüggeszti vagy megszünteti a vizsgaközpont és minden vizsgarendszere további működését.