IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

Az akkreditációs eljárások során a benyújtott kérelmet a Hivatal által felkért szakértők vizsgálják. A szakértői vélemények alapján a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület javaslatot tesz a kérelem elfogadására vagy elutasítására, majd a Hivatal meghozza döntését. A bírálat eredményéről a Hivatal 60 napon belül értesíti a kérelmezőt.

A. Új vizsgaközpont akkreditációja

A vizsgaközpont működésének feltételeit az AK I. A. fejezete szabályozza.

A vizsgaközpont az akkreditációs kérelmet 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak az alább letölthető űrlap szerint a benne meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelem kötelezően tartalmazza az akkreditációs díj befizetésének igazolását a 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján.