IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

B. Új vizsgahely létesítése, helyszínének bővítése, cseréje

A vizsgahelyek működésének feltételeit az AK I. C., D. és E. fejezete szabályozza. A vizsgahelye(k) akkreditációs kérelmét 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak az alább letölthető űrlap szerint a benne meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelem kötelezően tartalmazza az akkreditációs díj befizetésének igazolását a 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján.