IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

C. Új vizsgarendszer akkreditációja

A vizsgarendszer működésének feltételeit az AK II. fejezete szabályozza.

A vizsgaközpont az új vizsgarendszer akkreditációs kérelmét 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak az alább letölthető űrlap szerint a benne meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelem kötelezően tartalmazza az akkreditációs díj befizetésének igazolását a 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján.

A Hivatal az akkreditációt követő egy év (365 nap) elteltétől számított harminc napon belül ellenőrzi a vizsgarendszer működését. (ld. AK I. F.)