IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

D. Vizsgarendszer bővítése

A R. 5. § 1 (c) pontja alapján akkreditált vizsgarendszer további nyelvvel és szinttel bővíthető. Amennyiben a vizsgaközpont a már akkreditált vizsgarendszert további nyelvvel vagy szinttel szeretné bővíteni, akkor kiegészítő akkreditációs eljárás keretében igazolnia kell, hogy az új nyelvre vagy szintre kidolgozott feladatsorok illeszkednek a vizsgarendszerhez, fejlesztésük azonos módon történt a már akkreditált rendszer nyelvének/nyelveinek/szintjeinek feladatsoraiéval, valamint rendelkezik a működtetéséhez szükséges képzett vizsgáztatói létszámmal.

Vizsgarendszer bővítése további nyelvvel

További nyelvvel/nyelvekkel történő bővítés esetén egynyelvű vizsgarendszer csak egynyelvű, kétnyelvű vizsgarendszer pedig csak kétnyelvű szerkezetben bővíthető.

A vizsgaközpont az akkreditációs kérelmet 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak az alább letölthető űrlap szerint a benne meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelem kötelezően tartalmazza az akkreditációs díj befizetésének igazolását a 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján.

Vizsgarendszer bővítése további szinttel

A vizsgaközpont az akkreditációs kérelmet 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban küldi meg a Hivatalnak az alább letölthető űrlap szerint a benne meghatározott mellékletek csatolásával, minden formátumban azonos tartalommal. A kérelem kötelezően tartalmazza az akkreditációs díj befizetésének igazolását a 12/2013. (II.12.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján.