IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

E. Kétnyelvű vizsgák egynyelvűsítése

Az eredetileg kétnyelvűként akkreditált vizsgarendszerek esetében a vizsgarendszert működtető vizsgaközpont kérelmezheti a vizsgarendszer egynyelvűvé alakítását, illetve egynyelvű változat párhuzamos működtetését. A Hivatal és a NYAT a hatályos jogszabályi környezetben minden egynyelvűsítésre vonatkozó beadvány esetében egyedileg jár el. Az eljárás megindításához szükséges dokumentumokat 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal kell a Hivatalnak benyújtani.

Az egynyelvűsítési kérelem csak az egynyelvű vizsgává történő átalakításhoz szükséges változtatásokra irányulhat: a közvetítés készségét mérő egység elhagyásával, valamint az instrukciók és promptok idegen nyelvűvé alakításával történik. Az egynyelvűsítéssel össze nem függő változtatások rendszermódosításnak számítanak. A kétnyelvű vizsgarendszer egynyelvűsítését a vizsgaközpont egynyelvűsítési kérelem benyújtásával kezdeményezheti az alábbi űrlapon.