IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

F. Vizsgarendszer módosítása

A R. 9. § (3) szerint ha a vizsgaközpont a vizsgarendszer bármely elemét meg kívánja változtatni, a Hivatalhoz erre irányuló kérelmet nyújt be. A vizsgaközpont a változtatás szándékát a kérelem benyújtása előtt módosítási tervvel jelzi a Hivatalnak. Változtatásra vonatkozó terv leghamarabb az eredeti vizsgarendszer-akkreditációt követő 1 év eltelte után nyújtható be. Külföldi vizsgarendszer módosítását csak a külföldi vizsgatulajdonos kezdeményezheti a magyarországi központon keresztül.

A tervezett vizsgarendszer-módosítást részletesen meg kell indokolni. A módosítási tervet a Hivatal felkérésére a NYAT (a) a jogszabályi háttér, (b) az Akkreditációs Kézikönyv és (c) az idegen nyelvi mérés nemzetközi elméleti és gyakorlati eredményei, továbbá a módosítás(ok) mértéke, szakmai indokoltsága alapján bírálja el, és a Hivatal dönt az indítható eljárásról, amely háromféle lehet:

Rendszermódosítási kérelem benyújtása esetén az eljárás megindításához szükséges dokumentumokat 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal kell a Hivatalnak benyújtani. A rendszermódosítást alátámasztó dokumentációnak minden esetben tartalmaznia kell a teljes vizsgára vonatkozóan a változtatások felsorolását és indoklását, valamint az aktualizált Hatósági vizsgaleírást. A dokumentáció további részleteit a NYAT a módosítási terv alapján határozza meg, és a következő dokumentációt kérheti:

Egynyelvű és kétnyelvű vizsgarendszer párhuzamos működtetése esetén rendszermódosítás csak egyszerre, együtt kérelmezhető. A módosított vizsgarendszer nem működtethető az eredeti változattal párhuzamosan, hanem felváltja.

A NYAT a változtatások által érintett vizsgarészek vonatkozásában a fenti (a), (b), (c) pontokhoz kapcsolódó indokok és a módosítás(ok) mértéke, szakmai indokoltsága alapján egyéb dokumentáció benyújtását is kérheti.