IV. fejezet: AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSOK ÉS DOKUMENTUMAIK

G. Vizsgaprofil akkreditációja

A már akkreditált vizsgarendszer új profillal történő bővítése a vizsgarendszer módosítását jelenti, amely módosítási terv benyújtásával kezdeményezhető (ld. AK IV. F.), új rendszer esetén a vizsgarendszer akkreditációját követő 1 év eltelte után.

Amennyiben a vizsgaközpont a már akkreditált vizsgarendszert további profillal bővíti, igazolnia kell, hogy az új profilra kidolgozott feladatsorok illeszkednek a már akkreditált vizsgarendszerhez, fejlesztésük azonos módon történt a már akkreditált rendszer feladatsoraival, valamint rendelkezik az új profil működtetéséhez szükséges képzett vizsgáztatói létszámmal. A vizsgaprofil már akkreditált vagy akkreditációra benyújtott vizsgarendszerben maximum két szinten vezethető be. A vizsgaprofil bevezetése előtt a vizsgaközpont szükségletelemzést készít, és annak eredményeit csatolja kérelméhez.

A vizsgaközpont az akkreditációs kérelmet 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban küldi meg a Hivatalnak az alább letölthető űrlap szerint a benne meghatározott mellékletek csatolásával, minden formátumban azonos tartalommal.