OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

A kettős értékelésről és a megtekintésről szóló testületi állásfoglalás

Jogszabályi háttér: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet

4. § (1): „A nyelvvizsgán a vizsgázó minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelő értékeli.”

„A vizsgázó minden írásban teljesített nyelvvizsga-feladatát, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval egyetemben, valamint szóbeli teljesítményének értékelését megtekintheti…”

A Testület állásfoglalása Dokumentálás Megtekintéskor a vizsgázónak rendelkezésre bocsátandó

Az értékelt készségtől vagy feladattípustól függetlenül

1.

Két értékelő (térben) egymástól függetlenül értékel, melyet dokumentálni kell.

2.

A végső eredmény kialakításának módját a vizsgaközpontnak szabályoznia kell.

3.

Amennyiben a vizsgaközpont foglalkozik határesetekkel, definiálja a határeset fogalmát, és szakmai alapon szabályozza annak kezelését.

4.

A betekintés alkalmával a vizsgázónak minden írásban teljesített feladatának értékeléséről vagy egyértelmű javítási jelek ill. javítókulcs segítségével, vagy személyes konzultáció során adnak tájékoztatást.

A gépileg értékelt objektív feladatokra csak a 4. pont vonatkozik a fentiek közül.értékelőlap, Belső Működési Rend
 

Belső Működési Rend
 

Belső Működési Rend


 

Belső Működési Rend és adott esetben a dolgozat maga
 


 
 

a megírt dolgozat (a feladatsor és az eredménylapok is, ha a vizsgarendszer ezek kitöltését kéri a vizsgázótól)

értékelési útmutatók
javítókulcsok

Szemi-objektív vizsgafeladatoknál az értékelés előzetes standardizációja szükséges: a lehető legteljesebb javítókulcs összeállítása, feladat-specifikus típus hibák megbeszélése és szemléltetés az adott feladat teljesítménymintáiból.

jegyzőkönyv és jelenléti ív, megoldókulcs, javítási útmutató

a megírt dolgozat
értékelési útmutatók
javítókulcsok

Produktív írásbeli feladatoknál az értékelés előzetes standardizációja szükséges: feladat-specifikus típus hibák megbeszélése és az értékelő skála alkalmazása az adott feladat teljesítménymintáin.

jegyzőkönyv és jelenléti ív, értékelési útmutató, teljesítményminták

a megírt dolgozat

a két értékelő által kialakított végső pontszámokat értékelési kritériumonként részletezve tartalmazó értékelőlap (ha a dolgozaton ezek nem láthatók)

értékelési útmutatók

értékelő skálák

Produktív szóbeli feladatoknál az értékelés legalább évi egyszeri standardizációja szükséges, mely során bemutatják az adott vizsga korábban felvett, szintminősített teljesítménymintáit. Határesetek kezelése csakis rögzített vizsgázói teljesítmények esetében lehetséges.

jegyzőkönyv és jelenléti ív, értékelési útmutató, teljesítményminták videó/audió anyaga, képzés anyaga

a megírt dolgozat

a két értékelő által kialakított végső pontszámokat értékelési kritériumonként részletezve tartalmazó értékelőlap (ha a dolgozaton ezek nem láthatók)

értékelési útmutatók

értékelő skálák

Az értékelési útmutató és a javítókulcs fogalma

Az értékelési útmutató arra szolgál, hogy az értékelők a vizsgaspecifikációban meghatározott standardok szerint egységesen és megbízhatóan értékeljék a vizsgázói teljesítményeket. Tartalmazza azokat a kritériumokat, amelyek alapján az értékelés történik, és teljes körű eligazítást ad az értékelőnek teendőiről mind tartalmi, mind formai szempontból.

Tartalmazza az objektív és a szemi-objektív feladatok javítókulcsait. A javítókulcs a feladatok helyes megoldásait tartalmazza az egyes feladatokra adható pontszámokkal. Például gépileg értékelt feladatok, illetve feleletválasztós tesztlapok esetében a javítókulcs lehet egy sablon, amely a kitöltött tesztlapra ráhelyezve mutatja a jól megoldott itemeket.

Ha a vizsgaspecifikáció ezt lehetővé teszi, akkor a részmegoldásokra adható pontszámot is jelzi a javítókulcs, minden lehetséges variációt megadva. A szemi-objektív feladatok esetében kitér arra, hogy mi a teendő a javítókulcstól eltérő, kevésbé megjósolható, de tartalmilag és nyelvileg helyes válaszok esetében.

Produktív feladatok esetében az értékelési útmutató feltétlenül tartalmazza az értékelő skálákat, valamint standard módon értékelt tipikus vizsgázói teljesítménymintákat.