OKTATÁSI HIVATAL

Nyelvvizsgáztatási

Akkreditációs Központ

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszám: 10032000-00282637-00000000

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása a vizsgázó és a vizsgáztató közötti összeférhetetlenség meghatározásával kapcsolatban

A Testület állásfoglalása szerint összeférhetetlenség áll fenn annak a vizsgáztatónak, ill. teremfelügyelőnek az esetében, aki a vizsgázót tanította
A: minimum egy kurzus időtartama alatt (30 tanóra) a vizsgát megelőző egy éven belül
vagy
B: a vizsgát megelőző három hónapon belül bármilyen időtartamú kurzuson
jogviszonytól és oktatási formától függetlenül.